A Médiatanács 1183/2019. (IX. 30.) számú döntése

A Civil Rádiózásért Alapítvány által üzemeltetett Civil Rádió állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 98,0 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. június 24-30. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2019. szeptember 30.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Civil Rádiózásért Alapítvány (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Civil Rádió állandó megnevezésű adóján a 2019. június 24-30. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 100.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.