A Médiatanács 1220/2019. (X. 15.) számú döntése

B. M. fellebbezése az MN/24115-2/2019. számú hivatali végzéssel szemben

Hatósági döntés dátuma: 2019. október 15.

A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2019. szeptember 20. napján kelt, MN/24115‑2/2019. számú elsőfokú végzése ellen, B. M. által benyújtott fellebbezés alapján indult másodfokú hatósági eljárást a fellebbezési kérelem visszavonására tekintettel, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti, és erről a végzés másolatának megküldése útján tájékoztatja a Kérelmezőt.