Törökszentmiklós 96,4 MHz – a Médiatanács 1179/2019. (IX. 30.) számú határozata alapján pályáztatásra kerülő médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve

Közzétéve: 2019. október 25.

A Médiatanács 1179/2019. (IX. 30.) számú határozata értelmében kidolgozott és az NMHH ügyfélszolgálatán 2019. október 25. és 2019. november 8. napja között közzétett médiaszolgáltatási lehetőség főbb paraméterei:

s Telephely Fv (MHz) ERP max (kW) Heff max (m) Becsült elvi ellátottság- sztereó - (fő) Becsült elvi ellátottság - sztereó - (km) P A Korlátozás*
.…..°-…...°/dB
Telepítési feltételek**
1. Törökszentmiklós 96,4 100 48 27.000 10.aug V ND A nemzetközileg koordinált adótelephely: 20°24’37,7”; 47°10’50,9”

Megjegyzések:

  1. ERP max: Az effektív kisugározható teljesítmény maximális értéke (kiloWattban)
  2. Heff max: Az effektív antennamagasság maximális értéke (méterben)
  3. P: polarizáció, H: horizontális, V: vertikális
  4. A: antenna karakterisztika, ND: körsugárzó, D: irányított antennarendszer
  5. * A részletes adatok a rádióengedélyezési eljárás keretében, a besugárzási terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatásban kerülnek megadásra.
  6. ** A becsült számított ellátottság a nemzetközileg koordinált adótelephely és sugárzási paraméterek figyelembe vételével került meghatározásra.

A Médiaszolgáltató a megadottól eltérő telephelyen és sugárzási jellemzőkkel is megvalósíthatja a műsorszóró szolgáltatást, azonban a frekvenciakijelölési határozat és rádióengedély kiadásának feltétele, hogy a tervezett telephelyen megvalósítandó sugárzási paraméterekkel teljesüljenek a hatóság által kiadott tervezési adatszolgáltatási határozatban előírt feltételek, és a vételkörzet eltérés nem haladja meg a pályázati felhívásban megadott mértéket.