A Médiatanács 1261/2019. (XI. 5.) számú döntése

A KMUSZ2019 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjának megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2019. november 5.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2019. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2019 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává Dr. Őszy Tamást választja meg.

A bírálóbizottsági tag megbízatásának időbeli hatálya 2019. november 5-étől 2020. január 15-éig tart.

A Médiatanács a bírálóbizottsági tag megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági tag megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra támogatási csoportvezetőjét, hogy

  1. döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagot,
  2. a megbízási szerződést és összeférhetetlenségi nyilatkozatot az elfogadottak szerint kösse meg,
  3. 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság kiegészítésének honlapon történő közzétételéről.