A Médiatanács 1392/2019. (XII. 18.) számú döntése

Az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Európa Rádió 94,4 állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 94,4 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. október 7-13. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2019. december 18.

A Médiatanács megállapítja, hogy az „EURÓPA RÁDIÓ” Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az Európa Rádió 94,4 állandó megnevezésű adóján a 2019. október 7-13. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 40.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.