A Médiatanács 12/2020. (I. 7.) számú döntése

A Campus Rádió Nonprofit Kft. (FM90 Campus Rádió) Debrecen 90,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2020. január 7.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató 2019. január 25-én érkezett kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a Campus Rádió Nonprofit Kft. Debrecen 90,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2025. április 5. napjáig megújítja.