A Médiatanács 15/2020. (I. 7.) számú döntése

A Mosoly Média Nonprofit Kft. által üzemeltetett RÁDIÓ SMILE állandó megnevezésű kisközösségi vételkörzetű (Kiskunfélegyháza 89,9 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. október 29-november 4. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. január 7.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Mosoly Média Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a RÁDIÓ SMILE állandó megnevezésű adóján a 2019. október 29-november 4. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 10.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.