A Médiatanács 31/2020. (I. 14.) számú döntése

A Katolikus Rádió Zrt. (Magyar Katolikus Rádió 92,3 MHz) Debrecen 92,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2020. január 14.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató 2019. január 8-án érkezett kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a Katolikus Rádió Zrt. Debrecen 92,3 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2025. április 19. napjáig megújítja.