A Médiatanács 68/2020. (II. 4.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. február 4.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. „Cserebogarak – 4. epizód – Papp Laci” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2018-41/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. április 28-ára, a beszámolási határidő 2020. június 15-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. december 31-ére történő módosításához.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.