A Médiatanács 166/2020. (III. 3.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) [Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri Városi Televízió)]

Hatósági döntés dátuma: 2020. március 3.

A Médiatanács a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (Mezőtúri Városi Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában.