A Médiatanács 184/2020. (III. 10.) számú döntése

A HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMTEAM-UP! Kft. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. március 11.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 246/2018. (III. 27.) számú döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMTEAM-UP! Kft. „Jövetel” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2018-23/2019. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. május 15-ére, a beszámolási határidő 2020. június 29-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. november 30-ára történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.