A Médiatanács 185/2020. (III. 10.) számú döntése

A KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. március 11.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1432/2016. (XII. 20.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított OMEGA-KREATÍV Bt. „Ma is meghaltam százszor” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2017-59/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul Janovics Zoltán társrendező bevonásához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.