Szeged 100,2 MHz – a Médiatanács 211/2020. (III. 17.) számú határozata alapján pályáztatásra kerülő médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve

Közzétéve: 2020. február 26.

A Médiatanács 211/2020. (III. 17.) számú határozata értelmében kidolgozott és az NMHH ügyfélszolgálatán 2020. március 26. és 2020. április 9. napja között közzétett médiaszolgáltatási lehetőség főbb paraméterei:

sTelephelyFv (MHz)ERP max (W)Heff max (m)Becsült elvi ellátottság- sztereó - (fő)Becsült elvi ellátottság - sztereó - (km)PAKorlátozás*
.…..°-…...°/dB
Telepítési feltételek**
1. Szeged 100,2 3,98 60 182.000 12-20 V D 310°-70°/6dB; 140°-260°/11,2dB; 270°-300°/3,9dB A nemzetközileg koordinált adótelephely: 20°10’25”; 46°14’43”

Megjegyzések:

  1. ERP max: Az effektív kisugározható teljesítmény maximális értéke (kiloWattban)
  2. Heff max: Az effektív antennamagasság maximális értéke (méterben)
  3. P: polarizáció, H: horizontális, V: vertikális
  4. A: antenna karakterisztika, ND: körsugárzó, D: irányított antennarendszer
  5. * A részletes adatok a rádióengedélyezési eljárás keretében, a besugárzási terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatásban kerülnek megadásra.
  6. ** A becsült számított ellátottság a nemzetközileg koordinált adótelephely és sugárzási paraméterek figyelembe vételével került meghatározásra.

A Médiaszolgáltató a megadottól eltérő telephelyen és sugárzási jellemzőkkel is megvalósíthatja a műsorszóró szolgáltatást, azonban a frekvenciakijelölési határozat és rádióengedély kiadásának feltétele, hogy a tervezett telephelyen megvalósítandó sugárzási paraméterekkel teljesüljenek a hatóság által kiadott tervezési adatszolgáltatási határozatban előírt feltételek, és a vételkörzet eltérés nem haladja meg a pályázati felhívásban megadott mértéket.