A Médiatanács 208/2020. (III. 17.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ASOCIATIA ERDÉLY M EGYESÜLET és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelméről

Hatósági döntés dátuma: 2020. március 17.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ASOCIATIA ERDÉLY M EGYESÜLET mint kedvezményezett és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító „Peremvidéken” című, MA-EMBERJUDIT2018-16/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. július 31-ére, a beszámolási határidő 2020. szeptember 14-ére, valamint a bemutatási határidő 2020. december 29-ére történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi lebonyolítót és a médiaszolgáltatót.