A Médiatanács 367/2020. (IV. 28.) számú döntése

A Katolikus Rádió Zrt. (Magyar Katolikus Rádió 102,6 MHz) Kaposvár 102,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Hatósági döntés dátuma: 2020. április 28.

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató 2019. április 5-én érkezett kérelmére – az Mttv. 48. § (5) és az Mttv. 207. § (8a) bekezdése alapján a Katolikus Rádió Zrt. Kaposvár 102,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2025. augusztus 8. napjáig megújítja.