Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Mik az elektronikus hirdetések küldésére vonatkozó legfontosabb szabályok?

• Publikálva: 2012.04.06. 10:17 • Címke: kéretlen elektronikus hirdetés, spam • Forrás: Ügyfélkapcsolati és tájékoztatási osztály

A hatályos jogszabályok szerint elektronikus hirdetés természetes személynek (e-mail, fax, SMS, MMS vagy más ezzel egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján) kizárólag az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető. Nem szükséges ugyanakkor előzetes hozzájárulás akkor, ha a címzett nem természetes személy (például cég, egyesület, alapítvány, intézmény). Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy például az egyéni vállalkozók, egyéni ügyvédek akkor is természetes személynek minősülnek, ha szakmájukkal, hivatásukkal kapcsolatban kívánja őket valaki hirdetéssel megkeresni.

Nem vonatkozik ez a szabály arra az esetre, ha az elektronikus hirdetés például egy honlapra felhelyezett szöveges, vagy banner hirdetésként, felugró ablakként, vagy éppen egy vendégkönyvben, blog bejegyzésben, vagy az ahhoz fűzött véleményekben jelenik meg, mivel ezekben az esetekben hiányzik az üzenetküldés. Vonatkozik viszont ez a szabály a különböző portálok, közösségi oldalak regisztrált felhasználói számára elérhető üzenetküldő szolgáltatás útján továbbított hirdetésekre akkor is, ha az üzenetek csak az adott honlapon tekinthetők meg, valamint vonatkozik az azonnali üzenetküldő (instant messaging) szolgáltatások útján továbbított hirdetésekre is.

A szabályozás hatálya azonban csak arra az esetre vonatkozik, ha a hirdetési tevékenységet Magyarországon, vagy Magyarországról kiindulóan folytatják, vagy a hirdetés minősül tartalma alapján egyértelműen Magyarországra irányulónak. Nem terjed ki tehát az olyan, egyébként a felhasználó által nem kívánt hirdetésekre, amelyeket nem Magyarországról küldenek, és nem is kifejezetten ide irányulnak (például az interneten nagy számban terjedő angol nyelvű gyógyszer, óra, és szerencsejáték hirdetések), illetve tartalmuknál fogva nem tekinthetők hirdetésnek (például vírusos, vagy kártevőt tartalmazó levelek, úgynevezett adathalász (phishing) üzenetek, automatikus válasz- és hibaüzenetek).

A jogszabály értelmében előzetes hozzájárulást minden olyan módon lehet kérni, amely alkalmas utóbb a hozzájárulás meglétének és előírt tartalmának igazolására. Ugyanakkor elektronikus levélben, SMS-ben, MMS-ben, faxon, vagy más, ezekkel egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján (például azonnali üzenetküldő – instant messaging szolgáltatás útján) nem lehet hozzájárulást kérni, mivel már a hozzájárulás kérése is elektronikus hirdetésnek minősül.

A hozzájárulásnak tartalmaznia kell a hozzájáruló nevét és azt a személyes adatát, amelynek a kezeléséhez hozzá kíván járulni (például azt az e-mail címét vagy telefonszámát, amelyekre a hirdetéseket kívánja fogadni). Emellett a hozzájárulásból ki kell derülnie annak, hogy azt az érintett megfelelő tájékoztatás birtokában és önként adta meg. Ha a küldendő hirdetés olyan tartalmú, amelyet csak meghatározott életkor felett szabad küldeni, akkor a hozzájárulásnak tartalmaznia kell az érintett születési helyét és idejét is.

Ugyancsak fontos, hogy a nyilvános helyen (például weboldalon) közzétett e-mail cím vagy telefonszám sem minősül önmagában hozzájárulásnak, így – amennyiben ezek valamely konkrét természetes személy elérhetőségei – ezekre is csak kifejezett, a hirdetésküldést megengedő hozzájárulással lehet küldeni vásárlásösztönző, népszerűsítő üzeneteket.

További fontos szabály, hogy amennyiben természetes személyek számára kívánnak elektronikus hirdetést küldeni a fentiek szerinti üzenetküldéssel, akkor a címzettek által megadott előzetes hozzájárulásokról az elektronikus hirdetőnek, a hirdetés közzétevőjének, vagy az elektronikus hirdetési szolgáltatónak folyamatosan aktualizált nyilvántartást kell vezetnie. Emellett biztosítani kell a címzettek számára, hogy a hozzájárulásukat bármikor, indoklás nélkül és ingyenesen visszavonhassák. Erre legalább postai úton és elektronikus levélben kell lehetőséget adni. (Az ingyenesség azonban nem vonatkozik a visszavonó nyilatkozat eljuttatásával kapcsolatban a címzettnél felmerülő költségekre, pl a postai küldemény, vagy az internet hozzáférés díjára.) Amennyiben a címzett visszavonta a hozzájárulását, akkor a nyilvántartásból törölni kell, és részére a továbbiakban hirdetések nem küldhetők.