Változás az azonosítóengedélyezési eljárásokban: eljárási illeték helyett hatósági eljárási díj

Az azonosító engedélyezési eljárásokban az általános államigazgatási eljárási illetéket a hatósági eljárási díj váltja fel.

A 2011. november 1-ét követően indult eljárásokban az azonosító kérelemhez a 10 000 Ft befizetését igazoló bizonylatot kell mellékelni! Az eddigi 2.200,- Ft-os általános államigazgatási eljárási illetéket nem kell felragasztani a kérelemre!

A Magyar Közlöny 2011. évi 115. számában megjelent a Nemzeti- Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

A rendelet 11. §-ában foglaltak szerint a Hivatal azonosítókkal kapcsolatos hatósági eljárásaiért (azonosító kijelölés, lekötés) fizetendő díj összege eljárásonként 10.000,- Ft.

A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára.

A banki átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát (Azonosító kérelem, stb.) kötelező feltüntetni. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelést tartalmazó napi bankkivonatot - a kérelemhez csatolni kell.

A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénz-átutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. A készpénz-átutalási megbízás útján történő díjfizetés esetén a díjfizetés igazolását – a feladóvevény másolatot – kell a kérelemhez csatolni.

A 10.000,- Ft összegű azonosítókkal kapcsolatos hatósági eljárási díjat a 2011. november 1-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.