Eljárási tájékoztató az elektronikus hírközlési szolgáltató és a szolgáltatás(ok) törléséről

1. Ügytípus megnevezése
Elektronikus hírközlési szolgáltató és/vagy szolgáltatás(ok) törlése
2. Eljáró szerv

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala
Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztály

Hírközlési Szolgáltatások Bejelentési Osztálya
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf.:997.
Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673 Telefax: (1) 468-0680

Ügyfélfogadási idő
Hétfő 8:00–12:00
Szerda 13:00–16:00
Péntek 8:00–12:00
3. Illetékesség
Országos
4. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

I. Törlést kérő bejelentés az eljáró szervhez (lásd a 2.pont), amelynek tartalmaznia kell, hogy adott szolgáltató mely szolgáltatását vagy szolgáltatásait, vagy önmagát mint szolgáltatót kívánja töröltetni, mely földrajzi területen, mely időponttól, és a kérés rövid indokolását.

A bejelentés alapján - az elektronikus hírközlésről szóló 2003.évi C. törvény (a továbbiakban:Eht.) 78. § szerint -az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának
- megszüntetése,
- illetve az elektronikus hírközlési szolgáltató megszűnése
- vagy halála esetében

a Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatót törli az elektronikus hírközlő hálózatokról és szolgáltatásokról vezetett nyilvántartásából, a Hatóság a számára kiadott azonosító használatára vonatkozó engedélyeket visszavonja, valamint a törlés tényét közzéteszi.

5. Ügyintézési határidő
A Hatóság eljárásainak ügyintézési határideje - amennyiben az Eht. eltérő szabályokat nem állapít meg - negyvenöt nap, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.(Eht.31.§(1) bekezdés)
6. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke és a díjfizetés módja
A nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díja 0 Ft.
7. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)
A törlés bejelentéséhez nem kapcsolódik formanyomtatvány.
8. Vonatkozó jogszabályok
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
  • 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról