A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai című konferencia

1014 Budapest, Országház u. 30.
2013. december 3.
09:00–14:00

2013. november 12.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Médiatudományi Kutatócsoportja 2013. december 3-án A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai címmel konferenciát rendez az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában.

A konferencián részt vesz:

 • Fodor Pál főigazgató (MTA BTK): Köszöntő
 • Bárány Zsófia tudományos segédmunkatárs (MTA BTK, Történettudományi Intézet): A magyar katolikus sajtó a reformkorban
 • Manhercz Orsolya egyetemi tanársegéd (ELTE BTK, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék): Az 1857-es máriacelli zarándoklat sajtója
 • Klestenitz Tibor tudományos segédmunkatárs (MTA BTK, Történettudományi Intézet): A katolikus nagygyűlések mint médiaesemények a dualizmus korában
 • Csibi Norbert egyetemi tanársegéd (PTE BTK, Újkortörténeti Tanszék): A sajtóügy aktuális kérdései a 19–20. század fordulójának katolikus nagygyűlésein
 • Gianone András középiskolai tanár (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium): A nyilvánosság és az Actio Catholica
 • Oláh Péter doktorandusz (ELTE BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola): Atatürk és az iszlám – a muszlim sajtó szerepe és jelentősége a Török Köztársaságban
 • Kiss Réka tudományos főmunkatárs (MTA BTK, Néprajztudományi Intézet): A modernitás dilemmái a két világháború közötti református sajtóban
 • Turbucz Dávid tudományos segédmunkatárs (MTA BTK, Történettudományi Intézet): Átpolitizált vallásosság a Horthy-korszakban. Horthy Miklós vezérkultusza
 • Rétfalvi Balázs levéltáros (Szombathelyi Püspöki Levéltár): A Magyar Kurír külföldi hírei 1945-ben
 • Paál Vince (NMHH, Médiatudományi Intézet) Moderátor: Hozzászólások, vita


A rendezvény időpontja: 2013. december 3. 9.00 –14.00 óra

A rendezvény helyszíne: 1014 Budapest, Országház u. 30. (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Jakobinus terem)

A konferencia részletes programja a „Kapcsolódó dokumentumok” dobozban látható hivatkozás segítségével érhető el.