Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Elektronikus hírközlési szolgáltatók/szolgáltatások

1075-ös rovat belső nagy kép (587x110)

A 2003. évi C. törvény (Eht.) értelmében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el az az elektronikus hírközlési szolgáltatások bejelentésével kapcsolatos hatósági ügyekben [10. § (1) bek.12)].

Elektronikus hírközlési szolgáltatás bejelentése a törvény szerint

A bejelentésnek az elektronikus hírközlésről szóló 2003 .évi C. tv.(a továbbiakban:Eht.) 76. § /2/ bekezdése szerint az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • a bejelentő neve (cégneve), címe (székhelye)
  • a vállalkozás cégjegyzékszáma, illetve külön jogszabályban meghatározott más hivatalos nyilvántartási száma vagy azonosító szám
  • a bejelentő képviselőjének, valamint a hatósággal kapcsolattartásra kijelölt személy neve (cégneve), címe (székhelye)
  • az elektronikus hírközlési szolgáltatás , illetve amennyiben a bejelentő elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltet, az elektronikus hírközlő hálózat megjelölése és rövid leírása, a szolgáltatásnyújtás földrajzi területe
  • a szolgáltatásnyújtás megkezdésének tervezett időpontja, amely időpont a bejelentéstől számított 180 napnál nem lehet későbbi időpont.

 

Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles tájékoztatni a Hatóságot a szolgáltatás tényleges megkezdésének időpontjáról. A Hatóság törli a szolgáltatást a nyilvántartásból, ha annak nyújtását az elektronikus hírközlési szolgáltató a bejelentetésben megjelölt tervezett kezdési időpontig nem kezdi meg. (Eht. 76. § (6) bekezdés)

A Hatóság a szolgáltatót a szolgáltató által az Eht. 76. § (2) bekezdés d) pontja szerint adott leírás alapján, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások rendszerezésére vonatkozóan a Hatóság által kialakított és közzétett osztályozás szerint jegyzi be a nyilvántartásába.

A Hatóság által vezetett nyilvántartás közhiteles, azt a Hatóság közzéteszi, abba bárki betekinthet. (Eht.76.§(4)és(7)bekezdés)

Interfészek bejelentése

A nyilvános elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató köteles a hatóságnak bejelenteni, valamint nyilvánosan hozzáférhetővé tenni a hálózaton elektronikus hírközlési tevékenység végzéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához használt előfizetői és hálózati interfészek jellemzőit. (Eht. 82.§(1) bekezdés)
Az interfészt legkésőbb a szolgáltatásnyújtás megkezdésekor be kell jelenteni. (Eht. 82. § (2) bekezdés)

További részletes információk, tájékoztatók, adatlapok, nyomtatványok a jobb oldalon látható alkategóriákban.