Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Az Európai Parlament és a Tanács, valamint a Bizottság hírközléssel és médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos irányelvei

 1. Európai jog ikon (120x80)Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve

  2010. március 10. – A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv).

 2. Európai jog ikon (120x80)Az Európai Parlament és a Tanács 2009/140/EK irányelve

  2009. november 25. | A „Keretirányelv”, a „Hozzáférési irányelv” és az „Engedélyezési irányelv” módosításáról.

 3. Európai jog ikon (120x80)Az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelve

  2009. november 25. | Az egyetemes szolgáltatási irányelv (2002/22/EK), az Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK) és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról.

 4. Európai jog ikon (120x80)A Bizottság 2002/77/EK irányelve

  (2002. szeptember 16.) | Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről (EGT vonatkozású szöveg).

 5. Európai jog ikon (120x80)Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve

  2002. július 12. | Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv).

 6. Európai jog ikon (120x80)Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve

  2002. március 7. | Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv)

 7. Európai jog ikon (120x80)Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve

  2002. március 7. | az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról („Keretirányelv”)

 8. Európai jog ikon (120x80)Az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve

  2002. március 7. | az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről („Engedélyezési irányelv”)

 9. Európai jog ikon (120x80)Az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve

  2002. március 7. | Az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról („Hozzáférési irányelv”)