Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

A Nemzeti Filmiroda hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

 1. film, filmgyártás leadkép (120x80)Filmalkotások magyar részvételi arányok szerinti besorolása

  2015.03.10. 15:46 • Forrás: Nemzeti Filmiroda

 2. film, filmgyártás leadkép (120x80)A Korhatár Bizottság besorolási eljárásának szakmai szempontjai

  2014.12.03. 14:04 • Forrás: Nemzeti Filmiroda

  Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 9. § (8) bekezdése és a Mozgóképszakmai Hatóság 2011. évi CLXIX. törvény 21. § alapján a kiskorúak védelmében alkalmazott korhatár-besorolásnál irányadó részletes szempontokra vonatkozó jogalkalmazási gyakorlatának fő elvi szempontjait tartalmazó ajánlásának átdolgozásával.

 3. film, filmgyártás leadkép (120x80)Számítási útmutató az art mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésének e) és f) pontjában foglalt feltételek teljesülésének kiszámításához

  2014.09.11. 15:52 • Forrás: Nemzeti Filmiroda

  Útmutató a Rendelet 1. § (1) bekezdésének e) és f) pontjában foglalt feltételek teljesülésének kiszámításához

 4. film, filmgyártás leadkép (120x80)Eljárási tájékoztató – Filmbesorolás a kiskorúak védelme érdekében (korhatár-besorolás)

  Forrás: Nemzeti Filmirodadokumentum

  A Magyarországon forgalomba kerülő filmalkotásokat a kiskorúak védelme, továbbá egészséges szellemi és lelki fejlődése érdekében a törvényben meghatározott kategóriákba kell besorolni.

 5. film, filmgyártás leadkép (120x80)Eljárási tájékoztató – Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartása (cégregisztráció)

  Forrás: Nemzeti Filmirodadokumentum

  A Filmiroda a törvény szerint nyilvántartást vezet az állami támogatást igénylő mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről, valamint a megrendelésre készülő filmalkotások gyártásában részt vevő magyar vállalkozásokról (filmgyártó vállalkozások).

 6. film, filmgyártás leadkép (120x80)Eljárási tájékoztató – Art-mozik és -mozitermek besorolása

  Forrás: Nemzeti Filmirodadokumentum

  Az NMHH Nemzeti Filmiroda a mozi üzemeltető kérelmére „art” besorolást adhat egytermes mozinak vagy többtermes mozi esetén mozitermeknek.

 7. film, filmgyártás leadkép (120x80)Eljárási tájékoztató – Kulturális teszt

  Forrás: Nemzeti Filmiroda

  A kulturális teszt a mozgóképről szóló törvényben meghatározott kulturális követelmények alapján készült formanyomtatvány. Közvetlen és közvetett támogatásban csak olyan filmalkotás részesülhet, amely megfelel jogszabályban meghatározott kulturális követelményeknek.

 8. film, filmgyártás leadkép (120x80)Eljárási tájékoztató – Európai Konvenció szerinti besorolás, koprodukciós igazolás

  Forrás: Nemzeti Filmiroda

  Ahhoz, hogy az "Európai filmkoprodukciós egyezmény"-t aláíró országokban működő, és a koprodukciókban részt vevő filmgyártók részesülhessenek a hivatkozott egyezmény által meghatározott kedvezményekből, a koprodukciókban részt vevőknek a forgatás megkezdése előtt két hónappal kérelmezniük kell a koprodukciós minősítés megadását.

 9. film, filmgyártás leadkép (120x80)Igazolás nyilvántartásban szereplő adatok hitelességéről

  Forrás: Nemzeti Filmiroda