Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Tájékoztató a nem azonosítható hívószámokról

A hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: Eht.) 52. § (2) bekezdésének g) pontjában foglaltak szerint a hatóság elektronikus nyilvántartást vezet a nem azonosítható hívószámokról. Az Eht. 142. § (1) bekezdése alapján a hatóság által nem azonosítható hívószámként megjelölt hívószámokra kezdeményezett hívások nem jelölhetők meg a hívó előfizető számláján és a számlamellékletben.

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettséget, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeit, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságát és integritását, a forgalmi és számlázási adatok kezelését, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályait a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet szabályozza. A rendelet 8. § (2) bekezdése megerősíti az Eht. nem azonosítható hívószám nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírását.

A nem azonosítható hívószámok nyilvántartásával kapcsolatos tudnivalókról és a nyilvántartásba való felvétel feltételeiről az alábbiakban tájékozódhat.

A nyilvántartás vezetésének célja, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználói személyes adatainak védelmét fokozottan biztosítsa azáltal, hogy a nyilvántartásban szereplő hívószámokat az elektronikus hírközlési szolgáltató a forgalmazási és számlázási adatok részletes kimutatásának teljesítésekor se adhassa át az előfizetőnek. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók a nyilvántartás adatait csak az említett cél teljesítése érdekében használhatják fel.

A hívó telefonon könnyebben beszél személyes vagy kényes kérdésekről akkor, ha kiléte titokban marad. Ez a titkosság azzal válik teljessé, hogy a nem azonosítható hívószámok nyilvántartásában szereplő hívószámokról az elektronikus hírközlési szolgáltató a számlázási adatokkal sem ad át információt az előfizetőnek.

A nem azonosítható hívószámon elérhető telefonos szolgálatoknak nagyon nagy szerepe van, mert névtelenül, minden kívülálló előtt titokban, már a krízis kialakulásának korai szakaszában is segíteni tudnak.

A hírközlési hatóság által „nem azonosítható hívószámként” közzétett szervezetek hívószámait a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 8. § (1) bekezdése határozza meg. E szerint nem azonosítható hívószámok azok a hívószámok, amely hívószámokon:

 • többnyire névtelen hívók részére olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyből a hívó félre vonatkozó különleges adatra lehet következtetni, így különösen az egyházi, lelki vagy a kóros szenvedélyekkel kapcsolatos segélyvonalak,
 • többnyire névtelen hívók részére bűncselekmény bejelentése válik lehetővé (névtelen tanúvonalak),
 • a segélykérő szolgálatokat (mentő, tűzoltóság, rendőrség) értesítik.

A 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 8. § (4) bekezdése előírja, hogy a hatóságnak biztosítania kell, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatók folyamatosan és elektronikus úton, külön díj fizetése nélkül hozzáférhessenek a nem azonosítható hívószám nyilvántartásban foglalt hívószámok listájához.
A nem azonosítható hívószámok adatbázisának karbantartása folyamatos, a nyilvántartásba vett hívószámok az ezen íráshoz tartozó „Kapcsolódó linkek” dobozból (lásd a jobb oldali hasábot) vagy az nmhh.hu > NMHH a szakmáért > Azonosítógazdálkodás > Nyilvántartások >  Nem azonosítható hívószámok nyilvántartása rovatból letölthetők.

A nem azonosítható hívószámokról vezetett nyilvántartásba való felvétel elbírálási elvei

A nem azonosítható hívószám nyilvántartásba való felvétel iránti kérelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál kell előterjeszteni. A 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a hatóság a nem azonosítható hívószám nyilvántartásba vételére irányuló kérelemről 15 napon belül dönt.

A nyilvántartásba való felvételt bármely olyan szervezet kezdeményezheti, amely

 • krízissel, öngyilkossággal, emberi kapcsolatokkal összefüggő problémák megoldásában nyújthat segítséget, ilyen problémák lehetnek egyes egészségi problémák (rák, drog, alkoholizmus, AIDS), bizonyos társadalmi csoportok problémái (fiatalok, nyugdíjasok, nők, homoszexuálisok, hajléktalanok), öngyilkossági szándék; 
 • a rendőrség névtelen értesítését teszi lehetővé (bűncselekmények felderítését elősegítő névtelen tanúvonalak);
 • a mentőszolgálat névtelen értesítését teszi lehetővé; 
 • a tűzoltóság névtelen értesítését teszi lehetővé.

A nem azonosítható hívószám nyilvántartásba való felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező nevét, címét vagy székhelyét,
 • a nyilvántartásba felvételre kért nem azonosítható hívószámot,
 • a felvétel jogcímét (röviden le kell írni a használat célját),
 • a nem azonosíthatóság bevezetésének tervezett időpontját.

Ha a kérelmező a fentiekben felsoroltakat hiánytalanul benyújtotta és a felvétel jogcíme megfelel az előírt kritériumoknak, az eljáró hatóság a nyilvántartásba vételt nem tagadhatja meg.

A hatóság a nem azonosítható hívószám nyilvántartásba való felvételről levélben értesíti a beadványost, a kérelem elutasításával kapcsolatos döntését határozat formájában adja meg, mely tartalmazza az indoklást és a jogorvoslatra való utalást.

Reméljük, hogy ezen ismertetőnk elősegíti ügyének zökkenőmentes elintézését.

Amennyiben bármilyen problémája adódik, a tárgyi tevékenységgel foglalkozó dolgozóink és ügyfélszolgálatunk dolgozói szíves rendelkezésére állnak.

 1. Jogszabályok leadkép 120x802003. évi C. törvény (Eht.)

  Az elektronikus hírközlésről

  Hatályos: 2017.01.01. – 2017.08.31.

 2. Jogszabályok leadkép 120x804/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

  A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról.

  Módosító/hatályon kívül helyező rendelkezés: 21/2013. (XII. 4.) NMHH rendelet

 3. link-ikon 120x80Nem azonosítható hívószámok nyilvántartása