Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos jogszabályok

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás törvényi alapjait (Mttv., Eht., Ket.), a frekvenciagazdálkodás általános szabályait (NFFF) és a speciálisan a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásra vonatkozó szabályokat (Br., Er., Nr.) a zárójelben jelölésükkel feltüntetett jogyszabályok határozzák meg.

A frekvenciagazdálkodás – ideértve a nem polgári célút is – tevékenységeinek szabályozásában kiemelkedő szerepe van a nemzetközi egyezményeknek, amelyeknek változatos a megjelenési formája (egyezmény, két- és többoldalú megállapodás, szabályzat, ajánlás és más dokumentum). A nemzetközi egyezmények tartalmi elemeit a frekvenciagazdálkodás területén részben jogszabályokba építve, részint útmutatókban, segédletekben megjelenítve, részben pedig az eredeti okmány alapján használják fel.

Törvények

Törvények almenükép (80x64))

Itt találja meg a médiatörvényre (Mttv.), az elektronikus hírközlésről szóló törvényre (Eht.), valamint közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényre (Ket.) mutató hivatkozásokat.

Frekvenciagazdálkodási rendeletek

Rendeletek almenükép (80x64)

A frekvenciahasználat szabályait a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló NMHH rendelet (NFFF) határozza meg.

Nem polgári rendeletek

Rendeletek almenükép (80x64)

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás szabályait az npcfg. rendjéről, az npcfg. körébe tartozó rádióberendezések belföldi forgalomba hozataláról és megfelelőség-igazolásáról, illetve az npcfg. egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH-rendeletek tartalmazzák.

Nemzetközi egyezmények

Nemzetközi egyezmények almenükép (80x64)

Itt találja meg a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Alapokmányát és Egyezményét, a Nemzetközi Rádiószabályzatot, az ITU Spektrummonitoring Kézikönyvet, a HCM Megállapodást és az ECA-táblát.