Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Bizalmi szolgáltatások, elektronikus hirdetés

81-es rovathoz nagy kép (587x110)

A hatóság a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (eIDAS Rendelet) és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján ellátja a bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat: nyilvántartásba veszi a belföldi lakóhelyű, illetve belföldi tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező bizalmi szolgáltatást nyújtókat, a minősített elektronikus aláírást és elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító belföldi szervezeteket és a Magyarországon tanúsított minősített elektronikus aláírást és elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközöket.

A hatóság felügyeletet gyakorol a bizalmi szolgáltatások és ezek nyújtói felett, valamint ellenőrzi a minősített elektronikus aláírást és elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségének tanúsítására kijelölt szervezetek működésének megfelelőségét.

A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a szolgáltatók működése megfeleljen a jogszabályokban, illetve a szolgáltatók által teljesíteni vállalt szabályzatokban és általános szerződési feltételekben foglalt követelményeknek.

A bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos hatósági feladatok szerves részeként a hatóság elektronikus úton bárki által hozzáférhető nyilvántartást vezet a minősített és a nem-minősített bizalmi szolgáltatókról, a Magyarországon tanúsított minősített elektronikus aláírást és elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközökről, valamint az eszközöket tanúsító szervezetekről.

Az általános piacfelügyeleti feladatok mellett a hatóság gondoskodik a közigazgatási gyökér-hitelesítés-szolgáltató működtetéséről.

Az elektronikus kereskedelem területén ellátja a kéretlen elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos hatósági feladatokat, melyet a gazdasági reklámtevékenységről, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló törvények határoznak meg.

A felügyeleti eljárás mellett, a hatóság a fogyasztók tájékoztatását szolgáló anyagok elkészítésével és közzétételével a kéretlen elektronikus hirdetések elleni fellépés komplex kezelésére törekszik.

E-szolgáltatások – ajánlott tartalmak

  1. Információ-ikonTájékoztató – bizalmi szolgáltatások, elektronikus aláírások

    2016.06.30. 13:36 • Forrás: E-szolgáltatás felügyeleti osztály

  2. E-szolgáltatások leadkép (120x80)Összefoglaló az e-aláírásról, az e-bélyegzőről, az e-hirdetésről és a terület jogi szabályozásáról

    2012.02.06. 16:20 • Forrás: E-szolgáltatás felügyeleti osztály