Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

A postai piaccal kapcsolatos hatósági tevékenységek

82-es rovathoz (Posta) belső nagy kép (587x110)

RSS-ikon 20x20 Iratkozzon fel a rovat RSS-csatornájára. Kattintson az ikonra vagy a szövegre!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a postai ágazattal kapcsolatos szabályozási területen hatósági feladatkörében lefolytatja a postai szolgáltatók piacra lépésével kapcsolatos engedélyezési és bejelentési eljárásokat, nyilvántartásba veszi a jogszabály által meghatározott adatokat és ezt a nyilvántartást vezeti. Felügyeli, koordinálja és meghatározott terv szerint el is végzi a postai piacfelügyeletet. Az NMHH az éves piacfelügyeleti terv, valamint egyedi bejelentések alapján vizsgálja a postai szolgáltatókat és szolgáltatásokat.

Az NMHH tájékoztatást ad az egyetemes postai szolgáltatásról és egyéb postai közérdekű adatokról, tanulmányok, valamint piacelemzési és piacfelügyeleti tapasztalatok alapján javaslatot készít a szabályozásra, elemzi a postai szektor helyzetét, fejlődési tendenciáját.

Piacfelügyeleti díj

A postai szolgáltatóknak felügyeleti díjat kell fizetniük az előző évi nettó árbevételük alapján. A felügyeleti díj a postai szolgáltató postai szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevételének 0,113 %-a. A felügyeleti díjat a felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló 9/2012. (III. 28.) NMHH rendelet írja elő.

A felügyeleti díjat negyedévente, egyenlő részletekben legkésőbb március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig, illetve december 20-ig kell megfizetni a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára.

A felügyeleti díj éves összegét 1000 forintra lefelé kerekítve kell megállapítani. Amennyiben az így számított érték nem éri el az 5000 forintot, úgy a felügyeleti díjat nem kell megfizetni.

A szolgáltatók által fizetendő felügyeleti díj összegének ellenőrizhetősége érdekében a szolgáltatók kötelesek a Hatóság számára minden év január 20-áig – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – előzetes adatot szolgáltatni az előző postai szolgáltatásokból származó éves nettó árbevételük (a továbbiakban: árbevétel) összegéről.

Éves rendszeres adatszolgáltatás

  1. Postai alapfogalmak – 120x80Postai szolgáltatásokkal kapcsolatos alapfogalmak

    2012.02.14. 16:21 • Forrás: Postafelügyeleti főosztály

    Mi minősül postai szolgáltatásnak, postai küldeménynek a törvény szerint, milyen alternatív postai szolgáltatások léteznek, ki végezhet postai szolgáltatást?