Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

Adategyeztetés előre fizetős, SIM-kártyás előfizetői szerződésekről

Január 12-én lépett hatályba az az NMHH-rendelet, amely az elektronikus hírközlésről szóló törvénynek az előrefizetős SIM-kártyás mobiltelefonszerződéseket tárgyaló szabályait részletezi. A kihirdetett rendeletben a társadalmi egyeztetésre közzétett rendelettervezethez képest nincs lényegi változás. Életbe lép a mennyiségi korlátozás és kötelező az adategyeztetés is.

A törvény értelmében csak korlátozott számú előre fizetős SIM-kártya lehet egy előfizető nevén. A jogszabály azt is előírja, hogy új szerződés megkötése előtt is, majd a meglévő szerződéseknél évente szükséges az újbóli adategyeztetés. A szolgáltatóknak a már meglévő szerződéseket is felül kell vizsgálniuk, meglévő ügyfeleiket 2017. június 30-ig azonosítaniuk szükséges, különben a szerződést meg kell szüntetni.

1. Hány feltöltőkártyás előfizetése lehet egy személynek?

Egy egyéni előfizetőnek – mobilszolgáltatónként – legfeljebb tíz, egy üzleti előfizetőnek pedig maximum ötven előre fizetős mobiltelefon SIM-kártyája (feltöltőkártyás előfizetése) lehet az NMHH-rendelet alapján. Akinek jelenleg ennél több feltöltős előfizetése van, annak nyilatkoznia kell, hogy melyeket kívánja megtartani. Az előfizető többi, mennyiségi korláton felüli kártyás előfizetése 2017. július 1-jén megszűnik, ezek helyett például más, utólagos fizetésű (számlás) előfizetést vehet igénybe.

2. Változik-e, hogy hol lehet előre fizetett SIM-kártyát vásárolni, egyenleget feltölteni?

Nem, itt változatlan a szabályozás: ugyanazokon az árusítóhelyeken lehet az előfizetéseket megvásárolni (pl. szolgáltatók üzletei, diszkontáruházak, benzinkutak), és az egyenleget feltölteni.

3. Az előfizető tartja észben, hogy egyeztetnie kell az adatait, vagy jelez a szolgáltató?

Meglévő feltöltőkártyás előfizetés esetén a szolgáltatónak legalább kétszer értesítenie kell az előfizetőt, hogy 2017. július 1-jén az a SIM-kártyás előfizetői szerződése, amelyről nem nyilatkozik, megszűnik. Új szerződés megkötésekor a szolgáltató – ahogy eddig is – eleve egyezteti az ügyféllel az adatokat még a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt. Az viszont már az előfizető felelőssége, hogy szolgáltató értesítése után ne felejtse el megadni az adatait az egyeztetéshez. Itt a www.nmhh.hu/adategyeztetes oldalon naprakészen található meg minden friss információ az adategyeztetésről.

4. Milyen határidővel kell a szolgáltatónak az adatokat egyeztetnie az érintett ügyfeleivel?

Ha az előfizetőnek 2017. január 1-jén már meglévő feltöltőkártyás szerződése van, akkor a szolgáltatónak 2017. június 30-ig kell egyeztetnie az ügyfél adatait. Ha az előfizető 2017. január 1. után, új szerződést köt (feltöltőkártyás mobil előfizetést vásárol), akkor a szolgáltatónak még az előfizetői szerződés megkötése, a szolgáltatás életbe lépése előtt egyeztetnie kell az adatokat az ügyfelével.

5. Be kell menni személyesen az adategyeztetéshez?

Nem kell bemenni személyesen a szolgáltatóhoz egyeztetni, ha magyar állampolgár a feltöltőkártyás előfizető, és van magyar személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolványa, jogosítványa, útlevele). A szolgáltatónak elég, ha telefonon, e-mailben vagy más, általa meghatározott módon elkéri a feltöltőkártyás szerződést aláíró személy hatósági igazolványának adatait, és annak érvényességét ellenőrzi az állami nyilvántartásban. Ezt az ellenőrzést jelenleg is bárki kipróbálhatja a https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/OkmanyErvenyessegLekerdezes.xhtml címen.

Azoknak a külföldieknek kell bemenniük személyes adategyeztetésre, akik nem rendelkeznek magyar személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal, mert egy másik ország által kiállított hatósági igazolványt nem lehet a hazai nyilvántartásban ellenőrizni. Ők kötelesek személyesen bemutatni a beutazásra vagy tartózkodásra jogosító okmányukat a szolgáltatónál.

6. A meglévő előfizetők adatait is egyeztetni kell?

Igen, a meglévő előfizetőknél is kötelező a visszamenőleges adategyeztetés, amit a szolgáltatóknak 2017. június 30-ig kell megtenniük. Az új előfizetéseknél pedig a szolgáltató még a szerződés megkötése előtt egyezteti az adatokat az ügyféllel.

7. Mi történik 2017. június 30. után?

Ha az előfizető személyazonosságának ellenőrzése eddig az időpontig nem történik meg, akkor az előfizető valamennyi ilyen típusú szerződése megszűnik a határidő lejártakor, tehát egy feltöltős SIM-kártyát sem használhat.

Szintén megszűnik minden előre fizetős szerződése, és így egy feltöltős SIM-kártyát sem használhat az a személy, akiknek a megengedettnél több előre fizetős mobiltelefon SIM-kártyája van, és bár sikeresen egyeztette adatait, de arról nem nyilatkozik 2017. június 30-ig, hogy azok közül melyeket kívánja megtartani legfeljebb a megengedett darabszámban.
Ha az adategyeztetés sikeres, akkor az előfizetőnek legközelebb a nyilatkozattételhez képest egy év múlva kell majd ismét egyeztetnie adatait a szolgáltatóval. Erről a szolgáltatója majd külön előzetes értesítést küld.

8. Csak egyszer vagy többször is kötelező az adategyeztetés?

Az adategyeztetést évente el kell végezni, de legfeljebb egyszer. Új előfizetéskor még a szerződés megkötése előtt, majd évente egyszer kötelező az adategyeztetés. A 2017. január 1-jén már meglévő szerződések kapcsán először 2017. június 30-ig, majd szintén évente ez újra megtörténik.

9. Miért van a szükség az új szabályozásra?

A törvénymódosításnak köszönhetően egyrészt korlátozható, hogy személyek vagy cégek az életszerűnél nagyobb mennyiségű SIM-kártyás előfizetéseket kössenek, és azokat tovább értékesítsék, másrészt a gördülékenyebb ügyintézéshez is szükség van az előfizetők minél pontosabb beazonosítására, ahogyan az a különböző közműszolgáltatásoknál – pl. gáz- vagy áramszolgáltatók – már bevett módszer.

10. A szolgáltatótól személyesen is megkereshetnek adategyeztetésre?

Fontos tudni, hogy a szolgáltató nem veszi fel személyesen az ügyfelekkel a kapcsolatot a lakásukon vagy a munkahelyükön az adategyeztetés miatt. Az ilyen személyes megkeresések valószínűleg rossz szándékúak. Ha bizonytalan a megkeresés valódiságával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

+1 Hol érhető el a rendelet eredeti szövege?

A rendelet szövege az NMHH honlapján is olvasható (lásd a jobb oldalon, a Kapcsolódó jogszabályok címszó alatt.