Hirdetmény a kényszertörlés alatt álló Vár-Vill 96' Kft. Vár TV lineáris médiaszolgáltatásának nyilvántartásból törléséről

Közzétéve: 2018. február 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) (a továbbiakban: Hivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetményi úton közli a VÁR-VILL 96’ Kft. „kt. a.” médiaszolgáltatóval, hogy határozatával a hatósági nyilvántartásból hivatalból törölte a Vár TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását.

A határozat ügyiratszáma: BJ/4143-1/2018.

A közzététel napja: 2018. február 28.

A VÁR-VILL 96’ Kft. „kt. a.” utolsó ismert székhelye: 3060 Pásztó, Dózsa György út 34.

A határozat kézbesítésének megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, tekintettel arra, hogy a VÁR-VILL 96’ Kft. „kt. a.”-t a Cégbíróság 2017. július 10-i hatállyal törölte a cégjegyzékből.

A Hivatal tájékoztatja a VÁR-VILL 96’ Kft. „kt. a.”-t, hogy a hivatkozott határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – a Hivatalnál (Médiaszolgáltatás-bejelentési Osztály - 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) átveheti.

A Hivatal az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Budapest, 2018. február 28.