A Médiatanács 1147/2018. (X. 16.) számú döntése

A Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2016. december 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes dtm Media Hungary Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2018. október 16.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. december 16-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1016/2018. (IX. 11.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a dtm Media Hungary Kft., és a PJ/2875‑9/2017. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. pontjában foglaltak alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a dtm Media Hungary Kft.-vel a Nagykanizsa 95,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően, és egyúttal a dtm Media Hungary Kft. pályázati ajánlata alapján az Mttv. 64. § (1) bekezdése szerint engedélyezi a Nagykanizsa 95,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának (hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás) hálózatba kapcsolódását a Radio Plus Kft. Budapest 96,4 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási jogosultságával (hálózatos médiaszolgáltatás).