A Médiatanács 1247/2019. (X. 22.) számú döntése

Új eljárás lefolytatása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 436/2016. (IV. 12.) számú médiatanácsi határozat bírósági felülvizsgálata során született ítéletek alapján

Hatósági döntés dátuma: 2019. október 22.

A Médiatanács a 436/2016. (IV. 12.) számú határozatának bírság kiszabását tartalmazó rendelkezését hatályon kívül helyező, és e tekintetben új eljárásra utasító bírói döntések alapján a bírság újbóli meghatározása céljából lefolytatott megismételt eljárásban a Médiaszolgáltatót

  1. az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának egy alkalommal történt megsértése miatt az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 1 250 000 Ft bírság megfizetésére kötelezi;
  2. az Mttv. 10. § (1) bekezdés f) pontjának hat alkalommal történt megsértése miatt az Mttv. 187. § (3) bekezdésének ba) pontja alapján 168 000 Ft bírság megfizetésére kötelezi;