MN/21250-6/2019. számú határozat: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívást előíró törvényi rendelkezés megsértése (Magyar RTL Televízió Zrt., RTL Klub, Híradó, 2019. augusztus 6.)

Hatósági döntés dátuma: 2019. szeptember 26.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel (1222 Budapest, Nagytétényi út 29., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az RTL Klub csatornáján 2019. augusztus 6-án 20 óra 5 perces kezdettel sugárzott, „A  mi kis falunk” című műsorszámot megszakító, 23:45 órakor kezdődött „Híradó” című műsorszám műsorelőzetesének 20:09:34 és 20:10:07 óra között sugárzott szegmensének közzétételekor egy alkalommal megsértette a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtti figyelemfelhívást előíró törvényi rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót

200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017. számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított hatvan napon belül bírálja el.