A Médiatanács 504/2020. (V. 26.) számú döntése

A Radio Plus Kft. által üzemeltetett Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. március 11-én 6:01:05-től sugárzott „Balázsék” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2020. május 26.

  1. A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Rádió 1 (Budapest 96,4 MHz) médiaszolgáltatásán 2020. március 11-én 6:01:05-től sugárzott „Balázsék” című műsorszám közzététele során egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. § (1) bekezdése alapján felhívja a Médiaszolgáltatót, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.
  2. A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a fenti műsorszámmal nem sértette meg az Mttv. 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést.