Spektrumgazdálkodás

A Kormány nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatait 2014. szeptember 30-tól az NMHH Hivatala látja el. Az eljáró szerv a Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Főosztály (VRFGF).

A VRFGF spektrumgazdálkodással kapcsolatos feladat és hatáskörében eljárva

  1. felméri és értékeli a hazai nem polgári célú frekvencia felhasználási igényeket, a hazai és nemzetközi trendeket, valamint a nemzetközi szabályozásból adódó kötelezettségeket; kezdeményezi a nemzeti frekvenciafelosztás és a sávhasználati szabályok (NFFF) szükség szerinti felülvizsgálatát, és javaslatot tesz módosítására;
  2. elvégzi az új rádiószolgálatok, illetve rendszerek bevezethetőségének és egymásra hatásának frekvenciagazdálkodási vizsgálatát, javaslatot tesz megvalósításuk feltételeire, felhasználási követelményeire;
  3. vizsgálja és elemzi a sávhasználat hazai összefüggéseit a frekvenciaspektrum európai harmonizációjának körében és a kapcsolódó nemzetközi felmérésekhez adatokat szolgáltat;
  4. részt vesz a polgári és nem polgári célú sávmegosztásokra, sávhasználatokra és sávátrendezésekre vonatkozó tervek készítésében, valamint a rádiótávközlési és rádióspektrum-politika kidolgozásában;
  5. előkészíti a nem polgári célú (beleértve a NATO szövetségi) frekvenciahasználat érdekeinek képviseletét a magyar hírközlési igazgatás nemzetközi tevékenysége során, közreműködik a nemzeti álláspont kialakításában és képviseletében.