Felügyeleti díj

Tájékoztató a felügyeleti díjjal kapcsolatos 2017. évi változásokról

A Magyar Közlöny 2016. október 14-i, 156. számában megjelent a felügyeleti díjról szóló 7/2016 (X. 14.) NMHH rendelet, amelynek szabályait 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. Az új szabályozás főleg az adatszolgáltatás terén jelent változást az elektronikus hírközlési és a postai szolgáltatást nyújtók számára, ezzel kapcsolatban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

Egységes adatszolgáltatási határidő

A legfontosabb újdonság, hogy az eddigi január 20-a (a szolgáltatás nyújtását az előző évben megkezdő szolgáltatók esetében február 15) helyett minden év május 31-ig kell adatot szolgáltatni az előző évben elért árbevételről a Hatóság számára. Ez remélhetőleg könnyítést jelent majd a szolgáltatók számára, hiszen a határidő egybeesik a számviteli beszámoló és az adóbevallás benyújtásának határidejével is.

Egyszerűsödő adatszolgáltatás

A jövőben mind az elektronikus hírközlési, mind pedig a postai szolgáltatást nyújtók ugyanazon az elektronikus űrlapon tehetnek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségüknek, amelyet a Hatóság Adatkapu felületén érhetnek el bejelentkezés után. Az űrlap lehetővé teszi a teljesen elektronikus adatbeküldést, tehát postai úton semmit sem kell a szolgáltatóknak beküldeniük. A postai szolgáltatók számára az elektronikus adatszolgáltatás kötelező, de a Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára is azt ajánlja, hogy válasszák az egyszerűbb, gyorsabb elektronikus beküldést. Az űrlap használatához Adatkapu regisztráció szükséges.

További tudnivalók

Az új rendelet hatályba lépésével nem változik a felügyeleti díj mértéke:

  1. az egyetemes hírközlési szolgáltatást nem nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók elektronikus hírközlési szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevételének 0,212 %-a,
  2. a postai szolgáltató postai szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevételének 0,113 %-a,
  3. egyetemes hírközlési szolgáltató esetében az elektronikus hírközlési szolgáltatásából származó előző évi nettó árbevételének 0,2 %-a.


Nem változik a megfizetés módja és ütemezése sem, tehát a díjat továbbra is negyedévente a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni.

Miért volt szükség új rendeletre?

Az új rendelet kiadásának célja a szolgáltatók adminisztratív terheinek csökkentése, a felügyeleti díjjal kapcsolatos hatósági folyamatok egyszerűsítése és a szabályozás egyértelműbbé, könnyebben követhetővé tétele volt.

Mikortól kell az új szabályokat alkalmazni?

A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, a szabályokat ekkortól kezdve kell alkalmazni.

Milyen, a szolgáltatókat érintő fontosabb változás lesz az új szabályozásban?

A legfontosabb változás, hogy a jövőben egységesen minden szolgáltatónak május 31-ig kell adatot szolgáltatni a Hatóság számára az előző évben elért elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatásból származó árbevételről. A másik fontos változás, hogy ennek a kötelezettségnek teljesítésére a Hatóság minden szolgáltató számára egységes elektronikus űrlapot biztosít, amelyen gyorsan és egyszerűen elküldhetik az adatszolgáltatást a Hatóság számára.

Kötelező az adatszolgáltatást az elektronikus űrlapon beküldeni?

A postai szolgáltatók esetében az elektronikus adatszolgáltatás kötelező. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók választhatják a postai úton beküldött papíralapú adatszolgáltatást is, de a Hatóság azt ajánlja, hogy ők is vegyék igénybe a gyorsabb, egyszerűbb elektronikus beküldést.

Milyen feltétele van az elektronikus űrlap használatának?

Az elektronikus űrlap használatához Adatkapu regisztráció szükséges. Ha szolgáltatóként még nem rendelkezik ilyennel, akkor kérjük vegye fel a kapcsolatot a Hatóság Ügyfélszolgálatával. A sikeres regisztrációt követően a megadott kapcsolattartó a Hatóság honlapján az Adatkapuba bejelentkezve érheti el az adatszolgáltatási űrlapot.

Mikortól lehet az adatszolgáltatást az űrlapon beküldeni?

Az új elektronikus űrlap 2017. január elején válik elérhetővé, erről minden, Adatkapu regisztrációval rendelkező szolgáltató értesítést fog kapni. Ettől kezdve az adatszolgáltatási kötelezettség május 31-ig bármikor teljesíthető.

Mi változik a korábbi előzetes és végleges árbevétel adatszolgáltatásokkal kapcsolatban?

Az új szabályozás alapján minden év május 31-ig az előző évben elért végleges árbevételi adatokat kell beküldeni. A korábbi előzetes bevételről szóló adatszolgáltatás megszűnik.

Változik-e a felügyeleti díj?

Nem, sem a díj mértéke, sem az igénybe vehető kedvezmények nem változnak.

Változik-e a díj megfizetésének módja és ütemezése?

A díjat továbbra is a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni negyedévente. Kisebb változás, hogy a felügyeleti díj számításánál a korábban létező kerekítés megszűnt, így a fizetendő összeget forintra pontosan kell megállapítani. Továbbra is igaz viszont, hogy amennyiben a fizetendő éves felügyeleti díj kevesebb 5000 Ft-nál, akkor azt nem kell megfizetni.