Ebben a főrovatban a média- és a hírközlési termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kerülő felhasználók minden hasznos információt egybegyűjtve megtalálnak az ügyintézéshez szükséges címektől kezdve a jogszabályokon, határozatokon, nyilvántartásokon át az állampolgárokat segítő tájékoztató szolgáltatásokig, hírekig. Külön rovat foglalkozik a digitális átállással és azzal, mikor érdemes a média- és hírközlési biztoshoz fordulni.

Ebben a főrovatban elsősorban a hírközlési területtel foglalkozó szakemberek, hírközlési szolgáltatók jutnak információkhoz. Tájékoztatást kaphatnak többek között a piacelemzési eredményekről, az előírt adatszolgáltatások feltételeiről, a felügyeleti eljárások állapotáról, a frekvenciapályáztatások aktuális helyzetéről, a Nemzeti Filmiroda által kezelt nyilvántartásokról.

Ez a főrovat elsősorban az NMHH felelősségi területeivel foglalkozó sajtómunkatársak számára tartalmaz hasznos információkat. Itt jelennek meg a közérdeklődésre leginkább számot tartó információk, az NMHH-t érintő legfrissebb hírek, sajtóközlemények. Az érdeklődők itt tájékozódhatnak a Szóvivői iroda elérhetőségéről, letölthetik kiadványainkat.

Ez a főrovat az NMHH önálló hatáskörű szervéről, a Médiatanácsról és működéséről ad információkat. Az érdeklődők tájékozódhatnak a testület ülésein történtekről, a Médiatanács ajánlásairól, a médiaszolgáltatási pályázatok aktuális állapotáról, a médiaszolgáltatások és sajtótermékek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a műsorelemzések eredményeiről.

Gyengénlátóknak English Magyar
 

A rádióberendezésekkel és az elektronikus hírközlő végberendezésekkel kapcsolatos jogszabályok

 1. Jogszabályok leadkép 120x802003. évi C. törvény (Eht.)

  Az elektronikus hírközlésről

  Hatályos: 2017.01.01. – 2017.08.31.

 2. Jogszabályok leadkép 120x8010/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet (Br.)

  Forrás: Igazgatási és eljárásrendi osztály

  A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi forgalomba hozataláról és megfelelőségének igazolásáról.

 3. Jogszabályok leadkép 120x8063/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet

  A 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről.

 4. Jogszabályok leadkép 120x80315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet

  A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól. Hatályos: 2016.01.01-től.

 5. Jogszabályok leadkép 120x8013/2003. (X. 3.) IHM rendelet

  Az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól.

  Hatályos: 2013.02.01-től

 6. Jogszabályok leadkép 120x805/2016. (VIII. 16.) NMHH rendelet

  Az interfészek bejelentéséhez kapcsolódó műszaki leírások tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról.