Változik a hírközlési szabályozás, változik az ön szerződése is

Közzétéve: 2021. június 29.

Megújult az európai uniós elektronikus hírközlési jogi szabályozás, az új rendelkezések egy része Magyarországon már tavaly decemberben bevezetésre került, a többi idén júliusban lép hatályba.  A változások jelentős mértékben érintik az előfizetői szerződéseket, és nemcsak az újakat, hanem a meglévőket is – a változás minden előfizetőt érint!

Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki újraszövegezett szerződést kap, hiszen az ÁSZF tartalmak automatikusan részei a szerződésnek.

A szolgáltatóknak legkésőbb 2021. június 30-ig az új szabályozásnak megfelelően át kell átalakítaniuk az ÁSZF-eket – és a szerződéseket, erről értesíteniük kell előfizetőiket.

A szolgáltatók tehát a szerződéseket a jogszabály változása miatt egyoldalúan fogják módosítani, 30 napos előzetes értesítés mellett.

Előfizetésünk feltételeitől függ, hogy minket az igénybe vett szolgáltatásaink körében mely változások érintenek konkrétan. Erről vélhetően a szolgáltatói honlapokon és a számláinkban, az ÁSZF változásainak megjelölése körében kapunk tájékoztatást.

Melyek az előfizetőket érintő legfontosabb változások?

Az új szabályozás bevezet új fogalmakat, köztük a személyközi hírközlési szolgáltatást, ezen belül számfüggő és számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat különböztet meg. A személyközi hírközlési szolgáltatás körébe tartoznak a jövőben az elektronikus levelezés (e-mail szolgáltatás) és a különféle (messenger jellegű) üzenetküldő szolgáltatások. Mindez tehát nem feltétlenül jelenti új szolgáltatások bevezetését, adott esetben csak kibővül az immár új fogalommal lefedett, de korábban is nyújtott szolgáltatások köre.

Bővült az előfizetői jogok köre, kedvezőbbek lettek a részletes szabályok, azok az egyéni előfizetőken túl kiterjednek a mikro- és kisvállalkozásokra, valamint a nonprofit szervezetekre is, amelyek a jövőben az egyéni előfizetőkéhez hasonló védelemben részesülnek. A többi üzleti előfizető a szerződések tartalmát, az előfizetés konkrét feltételeit a szolgáltatóval közösen határozhatja meg.

Az általános keretszabályokon belül eltérő feltételek vonatkoznak az egyes szolgáltatásokra: az internetre, a telefonhívásra, a nem hívószám alapú személyes kommunikációra (pl. Facebook Messenger), valamint az egyszerű jeltovábbításra, köztük a műsorszórásra és a gépek közötti kommunikációra, az azokra vonatkozó előfizetésekre.

A szolgáltatások minőségére, az emelt díjas szolgáltatásokra vonatkozó feltételek is fokozottabban védik az előfizetők méltányos érdekeit (13/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet az emelt díjas szolgáltatások nyújtásának feltételeiről).

Az egyedi előfizetői szerződés tartalma, terjedelme korlátosabb lesz, az lényegében csak a szerződők adatait és nyilatkozatait rögzíti. A fogyasztók a szerződés mellé egy olyan előzetes tájékoztatót kapnak, ami egy egész Európában egységes formátumú, áttekinthető rövid összefoglalót jelent, és tájékoztatót kapnak az egyes ajánlatok fontos elemeiről is (pl. díjcsomagok).

A szolgáltatóknak rendszeresen tájékoztatást kell adni az elérhető legkedvezőbb díjakról.

A szolgáltatóváltás lényegében szünetmentes lesz, azt az átvevő szolgáltató bonyolítja le.

Az internet-hozzáférési szolgáltatás átvihető lesz az új szolgáltatóhoz, legfeljebb egy munkanap kieséssel. Lehetőség lesz tehát arra, hogy az előfizető az internet-hozzáférési szolgáltatások között szünetmentesen váltson. Ezt az új szolgáltatótól kérheti, ez intézkedik a korábbi szerződés felmondásáról és együttműködik a másik szolgáltatóval a lebonyolításban úgy, hogy a váltás során a szolgáltatás kiesése az egy napot ne haladja meg.

A számhordozás feltételei is kedvezően változnak. A telefonszámok megtartása kiemelt előfizetői érdek, a számhordozás joga nem korlátozható. A számhordozást díjmentesen kell biztosítani. Bevezetésre kerül az utólagos számhordozás. Amennyiben az előfizető a számra vonatkozó szerződést felmondja, 31 nap áll a rendelkezésére annak eldöntésére, hogy megtartja-e a hívószámot vagy sem. A számot áthordozhatja az új szolgáltatóhoz, de arra a korábbi szolgáltatóval is köthet új szerződést.

A szolgáltatóváltás, számhordozás késedelmes / hibás teljesítése esetén az előfizetőnek járó kompenzációt az átvevő szolgáltató fizeti, a vonatkozó feltételek pontosításra kerültek.

Az internet-hozzáférés szolgáltatás mellett igénybe vett e-mail szolgáltatásra vonatkozó előfizetés megszűnése esetében az előfizető kérésére még legalább fél évig biztosítani kell, hogy a korábbi címre érkezett leveleihez hozzáférhessen, vagy az oda beérkezőket átirányíthassa az új címére.

A szolgáltatók egyoldalúan módosíthatják a szerződéseket, 30 napos előzetes értesítés mellett. Ha a módosítás nem jogszabály, vagy hatósági döntés miatt szükséges, illetve ha az nemcsak előnyös feltételt tartalmaz, az előfizető a szerződést 45 napon belül hátrányos következmények nélkül felmondhatja, akkor is, ha azt korábban valamely kedvezményre tekintettel határozott időre kötötte.

Az előfizető hátrányos következmény nélkül felmondhatja a szerződést, de az egyidejűleg vásárolt berendezés árában nyújtott kedvezmény megtérítését a szolgáltató követelheti. Az előfizetőnek a kedvezményt nem kell megtérítenie, ha a berendezést nem tartja meg. Ha megtartja, az azon lévő hálózati korlátozást a szerződés megszűnése esetében az elszámoláskor a szolgáltatónak ingyenesen fel kell oldania.

Új szabályok vonatkoznak a felmondásra abban az esetben, ha az előfizető több szolgáltatást csomagban vesz igénybe, vagy a csomagban a hírközlési mellett más szolgáltatást is igénybe vesz, illetve eszközt is vásárolt. Ha a szolgáltató bármely elektronikus hírközlési szolgáltatás tekintetében megszegi vagy egyoldalúan módosítja a határozott időtartamú szerződést, az az időtartam lejárta előtt is felmondható a csomag valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatására nézve. A részletes feltételeket az ÁSZF tartalmazza.