kezdő ikon

Az érdeksérelem megelőzésétől annak kezeléséig minden egy helyen!

Segítségre van szüksége?

Ha szolgáltatója nem megfelelően kezelte ügyét, akkor panaszával hozzánk fordulhat.

Panaszt teszek

Mi is az a média- és hírközlési biztos?

A biztos a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részeként közreműködik az elektronikus hírközlési szolgáltatást, illetve médiaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók méltánylást érdemlő érdekeinek érvényesítésében, segítséget nyújt az érdeksérelem elhárításában, a fenyegető sérelem megelőzésében, mindenekelőtt a szolgáltatókkal folytatott egyeztetési eljárások keretében, amelyek csak panasz alapján indulhatnak.

Dr. 
Kastory Edina
Dr. Kastory Edina
Média- és hírközlési biztos

Biztosként elsődlegesen arra törekszem, hogy a Hivatalomnál indult eljárásokban mind erőteljesebben érvényesüljenek az alapos, méltányos érdekei a hírközlési- és médiatartalom szolgáltatást igénybe vevőknek, akik minél felkészültebb, tudatosabb fogyasztóként részesedjenek az információs társadalom előnyeiből. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezem a hírközlés és a média területén. Részt vettem civil és kormányzati elektronikus hírközlési , valamint műszorszolgáltatási jogosultság megszerzésére irányuló eljárásokban, híradástechnikai rendszerek és eszközök beszerzésével kapcsolatos projektek megvalósításában. Munkám kiterjedt a jogharmonizációs és jogalkotási feladatokra, valamint a fogyasztóvédelemre és a szakmai érdekegyeztetési tevékenységre.

Mikor fordulhat a biztoshoz?

A biztosnál panaszt tehet, akit a szolgáltató magatartása miatt olyan jelentős súlyú érdeksérelem ért vagy érhet, amely akár számos fogyasztót is érinthet.

Fontos tudni, hogy a biztoshoz csak akkor fordulhat, ha a panaszt már előzőleg közölte a szolgáltatóval, de az nem vette figyelembe méltányos érdekeit.

A biztosi eljárás korlátai

Biztosi eljárás csak alapos panaszra indulhat. Ha a panasz nem alapos és emiatt nem indul eljárás, illetve ha a megjelölt cél nem érhető el, a biztos tájékoztatást ad a lehetséges eljárásokról, jogorvoslatokról. A biztos jogsértés esetén nem járhat el, eljárása során hatósági eszközöket nem vehet igénybe, a szolgáltatót nem kötelezheti.

Mik a panaszeljárás jellemzői, előnyei?

  • A panaszeljárás ingyenes, gyors.
  • A panaszok méltányos megoldáshoz, akár kompenzációhoz juttathatnak.

A biztosi eljárás típusai és azok feltételei

Hírközlés

Panaszok és eljárás elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan.

A szolgáltató magatartása miatt olyan jelentős súlyú érdeksérelem ért vagy érhet, amely akár számos fogyasztót is érinthet. 

  • Ki, mikor és hogyan tehet panaszt?
  • Mit kell a panaszban megjelölni?
  • Mi történik az eljárás során, az milyen eredménnyel zárulhat?
  • Kivételes esetek.
  • Ügytípusok
Tovább a részletekhez

Média

Panaszok és eljárások médiaszolgáltatásokra, sajtótermékekre vonatkozóan. 

Aggályos egy többször, vagy több helyen megjelenő médiatartalom, amely Önön kívül akár számos fogyasztót is érinthet.

  • Ki és hogyan tehet panaszt, mikor indul az eljárás?
  • Mit kell a panaszban megjelölni?
  • Mi történik az eljárás során, az milyen eredményre vezethet?
Tovább a részletekhez

Kisokos

Az alábbiakban a leggyakoribb kérdésekre kaphat választ, illetve további hasznos információkat találhat az előfizetői szerződésével kapcsolatban.

Ha nem tudja pontosan mit keres, akkor a varázsló kérdésekkel segít megtalálni az Önt érdeklő információt.
varázsló indítása

Jelzések, észrevételek

Fontos számunkra, hogy értesüljünk a sérelmesnek tartott szolgáltatói magatartásokról, intézkedésekről, piaci jelenségekről abban az esetben is, amennyiben nem kíván panaszt tenni. Ha észrevétele van, vagy pedig egy története, amit elmesélne nekünk, írjon bátran!

Az így megosztott információ nem minősül panasztételnek, nem kerül iktatásra. Hatásköri okokból külön nem tudunk válaszolni e jelzésekre.

üzenet küldése

MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI BIZTOS HIVATALA

1088 Budapest, Reviczky u. 5.
Levélcím: 1433 Budapest, Postafiók 198.
Tel: (06 1) 429 86 44 (Hétköznap 09:00-15:00 között)