kezdő ikon

Az érdeksérelem megelőzésétől annak kezeléséig minden egy helyen!

Segítségre van szüksége?

Ha szolgáltatója nem megfelelően kezelte ügyét, akkor panaszával hozzánk fordulhat.

Panaszt teszek

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó panaszok, eljárások

Ki, mikor és hogyan tehet panaszt?

Az, akit a szolgáltató magatartása miatt olyan jelentős súlyú érdeksérelem ért vagy érhet, amely akár számos fogyasztót is érinthet. A panaszos helyett meghatalmazott, illetve képviselő is eljárhat.

Fontos tudni, hogy a biztoshoz csak akkor fordulhat, ha a panaszt már előzőleg közölte a szolgáltatójával, de az nem vette figyelembe méltányos érdekeit. Panasz csak írásban (űrlapon vagy postai úton) nyújtható be.

Így különösen, ha például:

  • az élethelyzetében beálló nemvárt változás a szerződéses feltételek megváltozását indokolja;
  • a szolgáltató által követelt tartozás, kötbér alaptalan, vagy összegszerűségében vitatható;
  • alapos okkal kifogásolja a telefon-, a televízió- vagy az internet-szolgáltatás minőségét.

Mit kell a panaszban megjelölni?

  • A panaszban meg kell jelölni az adatokat: név, cím, elérhetőség;
  • a szolgáltatót, az érdeksérelmet és az azt okozó szolgáltatói magatartást;
  • az ezt alátámasztó iratokat csatolni kell, illetve képviselelet esetén a meghatalmazást is.

Mi történik az eljárás során, az milyen eredménnyel zárulhat?

A szolgáltató a biztos megkeresésére 15 napon belül adatot szolgáltat az érdeksérelemről és az intézkedésekről, erről értesíti a panaszost is. A biztos az eljárás eredményéről, és a panaszos számára esetlegesen nyitva álló lehetőségekről tájékoztatást ad.

Kivételes esetek

A biztos indokolt esetben – különösen, ha megítélése szerint a szolgáltató intézkedése nem kellően méltányos – további, akár személyes egyeztetést tarthat, abba bevonhatja a fogyasztói érdekképviseleti egyesületet. Ha a biztos és a szolgáltató között megállapodás jön létre, az az adott szolgáltatás valamennyi igénybevevőjére kiterjed.

A biztos az elektronikus hírközlést érintő panaszok esetében az eljárásról készült jelentés alapján ajánlást vagy tájékoztatót adhat ki.

Ügytípusok, amelyekkel általában a biztoshoz fordulnak

Nem hírközlési szolgáltatással kapcsolatos panasza van?

Média

Panaszok és eljárások médiaszolgáltatásokra, sajtótermékekre vonatkozóan. 

Aggályos egy többször, vagy több helyen megjelenő médiatartalom, amely Önön kívül akár számos fogyasztót is érinthet.

  • Ki és hogyan tehet panaszt, mikor indul az eljárás?
  • Mit kell a panaszban megjelölni?
  • Mi történik az eljárás során, az milyen eredményre vezethet?
Tovább a részletekhez

Kisokos

Az alábbiakban a leggyakoribb kérdésekre kaphat választ, illetve további hasznos információkat találhat az előfizetői szerződésével kapcsolatban.

Ha nem tudja pontosan mit keres, akkor a varázsló kérdésekkel segít megtalálni az Önt érdeklő információt.
varázsló indítása

Jelzések, észrevételek

Fontos számunkra, hogy értesüljünk a sérelmesnek tartott szolgáltatói magatartásokról, intézkedésekről, piaci jelenségekről abban az esetben is, amennyiben nem kíván panaszt tenni. Ha észrevétele van, vagy pedig egy története, amit elmesélne nekünk, írjon bátran!

Az így megosztott információ nem minősül panasztételnek, nem kerül iktatásra. Hatásköri okokból külön nem tudunk válaszolni e jelzésekre.

üzenet küldése

MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI BIZTOS HIVATALA

1088 Budapest, Reviczky u. 5.
Levélcím: 1433 Budapest, Postafiók 198.
Tel: (06 1) 429 86 44 (Hétköznap 09:00-15:00 között)