Mit érdemes tudni a fogadott emelt díjas SMS szolgáltatásokról?

Közzétéve: 2021. június 30.

A fogadott emelt díjas SMS szolgáltatás keretében a telefonkészüléken olyan üzeneteket (SMS/MMS) fogadhatunk, amelyek révén hozzájuthatunk egy általunk kiválasztott információhoz, tartalomhoz. A tartalomszolgáltatás egy alkalommal, vagy ismétlődően, folyamatosan is igénybe vehető. Ehhez egy mobil szolgáltatásra vonatkozó előfizetésre és egy telefonkészülékre van szükség, továbbá arra, hogy a kívánt tartalmat (pl. háttérkép, csengőhang, video, horoszkóp stb.) megrendeljük. A szolgáltatást egy tartalomszolgáltató nyújtja, ő felel a szolgáltatásért és annak tartalmáért.

A szolgáltatás a hatályos szabályozás alapján az előfizetői szerződésben alapbeállításként tiltott. A tiltás feloldását, tehát a szolgáltatás „aktiválását” a hírközlési szolgáltatónál (pl. a telefonos ügyfélszolgálaton) lehet díjmentesen kezdeményezni, a következők szerint.

A szolgáltatás egy speciális (06-90-es, 06-91-es előhívószámú) hívószámra küldött ún. regisztrációs SMS útján rendelhető meg. Az SMS küldése díjköteles, az adott előfizetői tarifacsomag szerint. Lehetőség van a tiltás újabb beállítására illetve feloldására is. A tiltás és annak feloldása kizárólag valamennyi tartalomszolgáltatásra együttesen kérhető, csak egyik – másikra nem.

Az előfizető a regisztráció után meggondolhatja magát és a szolgáltatást SMS-ben lemondhatja, ha azt még nem vette igénybe. Ha igen, a lemondó SMS-ért díjat kell fizetni. A vonatkozó feltételeket az ÁSZF tartalmazza.

A regisztrációt követően a tartalomszolgáltató SMS-ben ad tájékoztatást a szolgáltatás díjáról, a küldésre kerülő SMS-ek maximális számáról illetve azok gyakoriságáról, a szolgáltatás lemondásának módjáról, az ügyfélszolgálat elérhetőségéről. Ennek az SMS-nek a fogadása belföldön díjmentes.

A fogadott üzenetek révén megkapott tartalomért, tehát a szolgáltatásért díjat kell fizetni, ezt a hírközlési szolgáltató számlázza ki a közvetített szolgáltatás díjaként, az ÁSZF Díjszabás melléklete szerint. A szolgáltatás külföldről akár ennél magasabb díj ellenében vehető igénybe, a roaming, illetve nemzetközi díjszabásoknak megfelelően. Van olyan szolgáltató, amelyik ún. „számlás” előfizetői részére olyan hitelkeretet biztosít, ami emelt díjas szolgáltatásokra is felhasználható. A szolgáltatás díja előre is fizethető, ilyenkor a „kártyás” előfizető később csak az egyenlegét meghaladó különbözetet fizeti meg.

Az igénybevétel felső korlátja az ún. forgalmi limit, amelynek mértékét az ÁSZF rögzíti. Ennek elérésekor a szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatást, a további szolgáltatást a generált forgalom díjának befizetésétől teheti függővé. A limit emelésére csak tartós előfizetői jogviszony esetében van lehetőség. A vonatkozó feltételekről a szerződéskötéskor kell tájékoztatást adni.

Hogyan lehet elkerülni a magas számlát?

A váratlan meglepetések elkerülése céljából a szolgáltatás igénybe vétele előtt indokolt körültekintően átolvasni regisztrációnál, illetve a lemondásnál kapott SMS üzeneteket, ellenőrizni az ÁSZF idevágó feltételeit.

Ha az előfizető a tartalomszolgáltatásért felszámított díját vitatja, indokolatlanul magasnak tartja, a szolgáltatónál bejelentést, panaszt tehet. Ha az előfizető a díjat nem fizeti meg, de a hírközlési szolgáltatásokért járó többi díjat megfizeti, a számlareklamáció kivizsgálásáig a hírközlési szolgáltatás nem korlátozható.

Előfordulhat, hogy az előfizető annak ellenére kap emelt díjas SMS–t, hogy az alapbeállításként rögzített tiltást nem oldotta fel, és megeshet az is, hogy feloldás ellenére nem kapja meg a megrendelt tartalmat, a szolgáltató a díjat mégis kiszámlázza. A szolgáltatónak az alapos kifogásokat, panaszokat megfelelően rendeznie kell. Ha nem születik megnyugtató megoldás, a díjvita rendezése bíróságtól kérhető.

Jó tudni, hogy a készülékünk alkalmas-e vagy sem az ilyen tartalom fogadására. A korlátozás feloldása egyszerű, így megtörténhet, hogy ezt „véletlenül”, szándékunkon kívül is megtesszük, és még az is előfordulhat, hogy ezt tudtunkon kívül olyasvalaki teszi meg, aki hozzáférhet a készülékhez. 

Jó tisztában lenni azzal is, a szolgáltatók ingyenes szűrőszoftverekkel kötelesek biztosítani annak a lehetőségét, hogy kiskorúak ne érjenek el nem kívánatos tartalmat; és hogy ez a korlátozás a kiskorú előfizető törvényes képviselőjének a kérésére sem oldható fel.

Az emelt díjas SMS-szolgáltatásokat az elmúlt években számos alkalommal használták félrevezető, megtévesztő szolgáltatásokhoz, és ez ellehetetlenítette a biztonságos szolgáltatást és sok esetben kárt okozott az előfizetőknek.

Május elején a Magyar Telekom megszüntette mind a fogadott, mind a küldött emelt díjas SMS-szolgáltatásokat, az adományvonalak kivételével.