Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. május

Közzétéve: 2023. június 6.

Májusban 45 db panaszbeadvány érkezett a Biztos Hivatalához, ezek közül 43 db hírközlési tárgyban, 2 db média tárgyban került benyújtásra.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok nagyrészét (59%-át) a Vodafone-nal szemben nyújtották be. Ezek a szolgáltató számlázását sérelmezték, valamint a vezetékes szolgáltatás áthelyezésének az elmaradását, illetve a hibaelhárítás késedelmét kifogásolták. Több beadvány sérelmezte a DIGI által eszközölt többszöri díjemelést.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 65%-ában nyújtottak kompenzációt a panaszosoknak. Az anyagi jellegű, jórészt jóváírásból álló kompenzáción felül sor került egyéb méltányos intézkedésre is, így előfizetői szerződés kötbérmentes megszüntetésére, javításra leadott készülék méltányosságból történő visszaadására.

Négy beadvány a tárgyára tekintettel (közműszolgáltató vállalkozás telefonos ügyfélszolgálatának elérhetetlensége, mobilkészülék meghibásodása, illetve adótorony szünetmentes tápellátása és építési engedélye) nem tartozott a Biztos hatáskörébe, így a panaszosok értesítést kaptak arról, hogy ügyükben egyeztetési eljárás megindítására nem kerül sor, és tájékoztatást kaptak a számukra nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről.

A tárgyhónapban két média tárgyú panasz érkezett a biztosi hivatalba.

A beadványok azt sérelmezték, hogy kereskedelmi csatornákon egyes műsorszámoknál a képernyőn nem jelent meg életkori besorolás. A panaszok jogsértő magatartásra vonatkoztak, így a panaszosok értesítést kaptak arról, hogy a panaszban foglalt ügy nem tartozik a Biztos hatáskörébe – a Biztos csak méltánylást érdemlő érdeksérelmekkel foglalkozhat – ezért egyeztetési eljárás megindítására nem kerül sor. Tájékoztatást kaptak a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, a nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről.

A biztosi honlap „Jelzések, észrevételek” felületére érkezett érdemi üzenetek a hírközlési szolgáltatások körében a számlák késedelmes kiállítását, illetve egy szolgáltatónak az árképzését kifogásolták.