Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. június

Közzétéve: 2023. július 21.

Júniusban 54 db hírközlési tárgyú panasz érkezett a Biztos Hivatalához.

A panaszok 60 százaléka a Vodafone-nal szemben került benyújtásra, azok jellemzően a szolgáltató számlázását, a szerződés módosítására vagy megszüntetésére irányuló igény meghiúsulását, illetve a szolgáltatás nem megfelelő minőségét sérelmezték.
Egy panaszos a vezetékes szolgáltatásait költözés miatt áthelyeztette, a mobiltelefon szolgáltatásra kötött szerződését meg kívánta hosszabbítani, de mindez a szolgáltató korábbi rendszerátállása miatt meghiúsult. A televíziószolgáltatásra kötött szerződést kérés ellenére nem lehetett megszüntetni és a szolgáltató továbbra is számlázta annak díját egy egyedi technikai hiba miatt, de vállalta a díjak jóváírását.
Egy másik előfizető mobiltelefon szolgáltatást vett igénybe, több hívószámon. Az egyikre felmondta a szerződését, a másik két hívószámra vonatkozót pedig meg kívánta hosszabbítani. A kérések nem teljesültek, ráadásul új igényt nem tudott rögzíteni a rendszerben. A szolgáltató egy technikai hibára hivatkozott és jelezte, hogy a korábbi igény lezárásáig rendszerének sajátossága miatt nem tud új igényt rögzíteni. Mindezért anyagi kompenzációt biztosított a panaszosnak.

A Magyar Telekommal és a Yettel-lel szemben is érkezett néhány panasz. További két beadvány pedig nem tartozott a Biztos hatáskörébe – azok tárgya nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, hanem kéretlen marketingre, illetve elévült tartozásra vonatkozott, így ezekben az ügyekben egyeztetési eljárás megindítására nem került sor.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 60%-ában, összesen többszázezer, – ügyenként néhány tízezer Ft összegben ajánlottak fel, illetve nyújtottak kompenzációt a panaszosoknak, és egyéb méltányos intézkedésre, így részletfizetési kedvezmény, illetve fizetési haladék biztosítására is sor került.

Júniusban két média tárgyú panasz érkezett a biztosi hivatalba. Az egyik azt sérelmezte, hogy egy helyi sajtótermék nem felel meg a vonatkozó jogszabály és a Közszolgálati Kódex rendelkezéseinek, a másik pedig azt, hogy egy internetes sajtótermék impresszuma nem megfelelő adatokat tartalmaz. Mivel a panaszok nem tartoztak a biztos hatáskörébe, egyeztetési eljárás megindítására nem került sor, a panaszosok pedig tájékoztatást kaptak e rendelkezésükre álló egyéb jogorvoslat lehetőségéről.

A biztosi hivatal tapasztalatai alapján a Facebook-on a Telekom és a Yettel profilját közel félmillióan, a Vodafone-ét több mint 500 ezren, a DIGI-ét 70 ezren követik.
A Telekom több előfizetője sérelmezte a szolgáltatások nem megfelelő minőségét, volt, aki az elmaradt hálózatfejlesztést, vagy a késedelmes hibaelhárítást kifogásolta. Többen fejezték ki elégedetlenségüket a virtuális asszisztenssel, Vandával szemben, aki helyett egy ügyintézővel szeretnének kommunikálni. A szolgáltató valamennyi bejegyzésre egyedileg, érdemben reagált. Többeknek nem tetszett, hogy megszüntették az adatkeretet nem csökkentő opciót a közösségi oldalakon, a szolgáltató visszajelzést ígért, vizsgálja a lehetőségeket.
A Yettel közösségi felületén a szolgáltatás minőségével, a nem jó lefedettséggel és az ügyfélszolgálat működését kapcsolatos a legtöbb hozzászólás.
A Vodafone közösségi oldalán többen sérelmezték, hogy a szolgáltató applikációjában nem látható az adatforgalmat követő skála, és több kérdés érkezett a streaming szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatban.
A DIGI felületén az előfizetők visszatérően sérelmezik a szolgáltató díjemelését és a televízió, valamint internet szolgáltatások minőségét. A szolgáltató minden jelzésre egyedi választ adott.