Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. július

Közzétéve: 2023. augusztus 9.

A panaszok java újfent a Vodafone-nal szemben került benyújtásra, a hónapban ez az arány 66 százalék volt. A beadványok többnyire a szolgáltató számlázását kifogásolták, köztük a szerződés megszűnését követő tovább-számlázást, a túlfizetések visszautalásának elmaradását. Több panasz érintette a szolgáltatás nem megfelelő minőségét, a szolgáltatás létesítésének-, és áthelyezésének késedelmét vagy elmaradását.

Egy panaszos mobiltelefonja – vélhetően egy vírus miatt – rövid idő alatt több ezer SMS-t küldött ki. A hirtelen generált nagy forgalom miatt a Vodafone korlátozta a szolgáltatást és az üzenetekért százezer forintot meghaladó összegben állított ki számlát, mindezt a panaszos sérelmezte.

A szolgáltató úgy nyilatkozott, hogy a készülékekre kerülő vírusok, valamint a készülékekre telepített alkalmazások miatt keletkezett szándékolatlan forgalomért és az azzal okozott költségekért nem vállal felelősséget. A panaszt nem tartotta megalapozottnak, hiszen az SMS küldések megvalósultak, a számlázás jogos volt, azonban egyedi méltányosságból jóváírta a kifogásolt összeget.

Egy másik, szintén a Vodafone-t érintő esetben a panaszos a szolgáltató személyes ügyfélszolgálatán meghosszabbította szerződéseit és azok mellé egy újat is kötött 2022 nyarán. A számlázás 2022 novemberéig a szerződés szerint történt, majd a következő számla fél év elteltével érkezett és az ezt követően kiállított számlák a korábbinál magasabb díjról kerültek kiállításra.

A szolgáltató úgy nyilatkozott, hogy a kiszámlázott díjak egy technikai hiba miatt tértek el a szerződéses összegtől. A panaszos határozott időtartamú szerződése teljes időtartamára kiterjedően több tízezer forint összegben jóváírta a díjkülönbözetet.

A Magyar Telekommal és a Yettel-lel szemben is érkeztek panaszok, amelyek az előzőekben kifejtettekhez hasonlóan méltányos rendezéssel zárultak.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 64 százalékában nyújtottak anyagi jellegű kompenzációt a panaszosok számára, és sok esetben sor került egyéb méltányos intézkedésre, így korábbi díjcsomag visszaállítására, fizetési határidő meghosszabbítására.

Júliusban egy média tárgyú panasz érkezett a biztosi hivatalba. A panaszos sérelmezte a televíziós műsorszolgáltatásban megjelent reklámok túlzott mennyiségét.

Mivel a panasz nem tartozott a Biztos hatáskörébe, egyeztetési eljárásra nem került sor, a panaszos tájékoztatást kapott a vonatkozó jogi háttérről, a jogorvoslati lehetőségről.

A biztosi hivatal nyomon követi a nagyobb hírközlési szolgáltatók hivatalos Facebook profilját, ahol júliusban az alábbiakat tapasztalta.

A Telekom felületén a legtöbb bejegyzés a vezetékes- és mobilinternetszolgáltatás nem megfelelő minőségét (lassúságát, szakadozását) sérelmezte, többen kifogásolták a probléma visszatérését a hibaelhárítást követően. Kiugróan sok „panasz” érintette Vandát, a szolgáltató virtuális asszisztensét. Egy készülékbiztosítással kapcsolatos bejegyzés felvetette, hogy a magas előfizetési díjnak tartalmaznia kellene a biztosítás díját.

A Yettel oldalán többen érdeklődtek a régi mobilkészülékek leadása ellenében igényelhető kedvezményről. A bejegyzések egy része a mobilhálózat elérhetetlenségét, az elektronikus számlázás elmaradását, a készülék megrendelés nem megfelelő folyamatát kifogásolták.

A szolgáltató tájékoztatást adott a hozzászólók részére.

A Vodafone oldalán egy jelzés a hálózati karbantartásról történő értesítés elmaradását sérelmezte, más egy szolgáltatás aktiválása felől érdeklődött.

A tapasztalatok szerint az előfizetők készséggel válaszolnak a szolgáltató által feltett kérdésekre, témafelvetésekre.

A DIGI felületén visszatérően sérelmezték az előfizetők a szolgáltató díjemelését, a televízió, valamint internet szolgáltatások minőségét, valamint a számlák késedelmes kiállítását.

Általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatók az előfizetői bejegyzésekre egyedileg, érdemben reagálnak.

A szolgáltatói felületeken indított nyereményjátékok továbbra is igen népszerűek – volt olyan szolgáltató, amelynél júliusban hét nyereményjáték is indult. Gyakran többezer hozzászólás is kapcsolódik ilyen egy-egy tárgyú bejegyzéshez.