Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. augusztus

Közzétéve: 2023. szeptember 6.

A legtöbb hírközlési tárgyú panasz (60%) továbbra is a Vodafone-nal szemben érkezett, a szolgáltatót érintette a tárgyhónapban lezárt panaszügyek közel 60 százaléka.

A Telekommal, a Yettellel és a DIGI-vel szemben is érkeztek panaszok.

Az augusztusi panaszok jellemzően a szolgáltatók számlázását (a számlaküldés elmaradását vagy a szerződés megszűnését követő tovább-számlázást) kifogásolták.

Többen sérelmezték a sikertelen hibaelhárítást, a szerződésmódosítási igények „elakadását”.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 73%-ában nyújtottak kompenzációt a panaszosoknak, elsődlegesen jóváírás formájában, de a méltányos intézkedések között sor került szerződés megszüntetésre, szolgáltatás létesítésére, illetve fizetési határidő meghosszabbítására is.

A Vodafone egy esetben nagyobb összegű kötbért fizetett a helyhez kötött internet- és telefonszolgáltatás igénybevételéhez használt külső kábel több alkalommal bejelentett hibájának késedelmes elhárítása miatt.

A Magyar Telekom az egyik panaszügyben az eset egyedi méltányolandó körülményeire tekintettel eltekintett a kötbértől és megszüntette a szerződést. Mivel a megmaradt előfizetések díjai emiatt változtak, egyedi elbírálás alapján jóváírást is rögzített a panaszos egyenlegén.

A Vodafone a panaszos előfizetői szerződésének meghosszabbításával egyidejűleg megrendelt készüléket nem bocsátotta rendelkezésre, de az új díjcsomag díját számlázta ki, a fizetés elmaradása miatt követeléskezelőhöz fordult, azonban a követelést a biztosi eljárásnak köszönhetően visszavásárolta.

Egy másik ügyben a mobilinternet szolgáltatás nem megfelelő minősége a szolgáltató javaslatára beszerzett készülékek használatával sem javult. A Vodafone nem látott indokot arra, hogy biztosítsa a hűségidős szerződés kötbérmentes megszüntetését.

A szolgáltatás minőségére vonatkozó hibát a rádiótechnika sajátosságaira vezette vissza. Az eszközök tájolásának módosítását javasolta, de a mobilinternet előfizetésre 10 hónapra szóló 30 százalékos havidíj kedvezményt aktivált.

Augusztusban három média tárgyú panasz érkezett a biztosi hivatalba.

Az egyik egy internetes oldalon található reklámmal kapcsolatban súlyos nyelvi hibákat kifogásolt, a másik a pártatlan tájékoztatás elvének a megsértésére hivatkozott, a harmadik egy nyilatkozatnak egy népszerű videómegosztó platformon és egy közösségi média oldalon történt hozzájárulás nélküli közzétételét sérelmezte.

A panaszosok biztosi eljárástól büntetések kiszabását, hasonló sérelmek megakadályozását várták. Értesítést kaptak a biztosi hatáskör hiányáról, továbbá tájékoztatást a vonatkozó jogi háttérről és a jogorvoslati lehetőségeikről.  

A biztosi honlap „Jelzések, észrevételek” felületére augusztusban érkezett jelzések közül néhány a Vodafone szolgáltatásának nem megfelelő minőségét, online megrendelés teljesítésének elmaradását sérelmezte.

Egy üzenetküldő sérelmezte, hogy nem tudott előfizetői szerződést kötni helyhez kötött internetszolgáltatásra.  Egy másik üzenetküldő kifogásolta, hogy a határozatlan idejű előfizetői szerződés csak a következő hónap utolsó napjára mondható fel.

A biztosi hivatal nyomon követi a nagyobb hírközlési szolgáltatók hivatalos Facebook profilját, ahol augusztusban az alábbiakat tapasztalta.

A Vodafone közösségi felületén többen érdeklődtek az egyes szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatban.

A Telekom felületén a legtöbb bejegyzés a szolgáltatásminőséget érintette: leggyakrabban az 5G térerő, a vezetékes- és mobilinternet lassúsága, szakadozása, néhány esetben a hibaelhárítás késedelme volt a kifogás tárgya. A Vandával kapcsolatos „panaszok” száma csökkent. A szolgáltató a mobil- és vezetékes szolgáltatásoknak a viharos időjárásra visszavezethető kimaradásai miatt 15 GB díjmentes extra internetet, illetve 1 napos díjkedvezményt biztosított.

A Yettel oldalán legtöbben a mobilinternet minőségét és a telefonos ügyfélszolgálat működését kifogásolták. Volt olyan régi előfizető, aki elvárta volna a szolgáltatótól, hogy nagyobb kedvezménnyel jutalmazza „hűségét”. A szolgáltató a tárgyhónapban egy nyereményjátékot indított, a fogyasztói bejegyzésekre egyedi választ adott. 

A DIGI felületén jellemzően a szolgáltatás nem megfelelő minőségét, az internet- és a televíziószolgáltatás kimaradását sérelmezték.