Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. szeptember

Közzétéve: 2023. szeptember 4.

Szeptemberben 41 panasz érkezett a biztosi hivatalhoz, ezek mindegyike hírközlési tárggyal volt kapcsolatos.

A beadványok nagyobb része (58%) újfent a Vodafone-nal szemben érkezett, a szolgáltatót érintette a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 63 százaléka.

A Telekommal, a Yettel-lel, a DIGI-vel és kisebb szolgáltatókkal (pl. PR-Telecom) szemben is érkeztek panaszok.

A szeptemberi beadványok jellemzően a szerződés megszüntetését, számlázást kifogásolták.

Több panasz sérelmezte a szolgáltatás létesítésének vagy áthelyezésének a késedelmét, elmaradását.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek felében nyújtottak kompenzációt a panaszosoknak, főképp jóváírás formájában, de a méltányos intézkedések között sor került szerződés kötbérmentes megszüntetésre, túlfizetés visszautalására, megszüntetett hívószám visszaaktiválására.

A Magyar Telekom egyik előfizetője sérelmezte, hogy a szolgáltató nem tudta elhárítani a vezetékes telefonszolgáltatással kapcsolatos hibát és végül felmondta az előfizetői szerződést, kötbért pedig nem fizetett a részére. A szolgáltató a biztosi eljárás nyomán vállalta a százezer forintot meghaladó összegű kötbér megfizetését.

Egy ügyben a panaszos mobiltelefonszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződését és hívószámát tévedésből törölte a Vodafone. A Biztos megkeresésére a szolgáltató intézkedett a hívószám visszaállítása felől, valamint többtízezer forint összegű kötbért és méltányosságból további kompenzációt nyújtott a panaszosnak.

Egy panaszos azt sérelmezte, hogy a Vodafone nem a szerződés szerinti havidíjat számlázta ki részére, továbbá, hogy a szerződés-megszüntetési igényének és egy másik szolgáltatásra vonatkozó megrendelési igényének nem tett eleget. A biztosi eljárás során kiderült, hogy a panaszos megrendelési és törlési igénye egy egyedi technikai hiba miatt „elakadt”, a hibaelhárítás folyamatban volt. A szolgáltató az elhúzódó ügyintézés miatt és az ügy méltányos rendezése érdekében egyszeri százötvenezer forint összegű jóváírást biztosított a panaszosnak.

A Vodafone esetében több ügyben is informatikai, technikai hibák miatt történtek olyan rendellenességek, mint pl. az előfizető által igényelt szerződés megszüntetésének vagy módosításának elmaradása. A szolgáltató a tárgyhónapban a korábbiakon túl arra hivatkozott, hogy rendszertechnikai sajátosságok miatt egyszerre csak egyféle igényt tud kezelni. 

Szeptemberben nem érkezett média tárgyú panasz a biztosi hivatalba.

A biztosi hivatal „Jelzések, észrevételek” felületére szeptemberben érkező jelzések többsége a Vodafone-t érintette.

Volt, aki azt sérelmezte, hogy az adategyeztetést követően szolgáltatáskiesés történt, más pedig azt, hogy a hívószámát alaptalanul szüntette meg a szolgáltató. Olyan jelzés is érkezett, amely azt kifogásolta, hogy a szolgáltató egy korábban biztosított kedvezményt megszüntet 2023. november 1-jétől, két további üzenet a helyhez kötött szolgáltatások nem megfelelő minőségére vonatkozott.

Egy üzenet a Yettel szolgáltatásának nem megfelelő minőségével kapcsolatban érkezett.

Egy üzenetküldő nem nevezte meg az érintett szolgáltatót, mindösszesen annyit írt, hogy a televízió- és az internetszolgáltatás minősége évek óta nem megfelelő.

A biztosi hivatal nyomon követi a nagyobb hírközlési szolgáltatók hivatalos Facebook profilját, ahol szeptemberben a következőket tapasztalta.

A Telekom felületén a legtöbb bejegyzés ismét a szolgáltatásminőséget érintette: leggyakrabban a televízió- és az internetszolgáltatás „szakadozása” volt a kifogás tárgya. A Vandára vonatkozó „panaszok” száma nőtt a megelőző hónaphoz képest.

A szolgáltató két esetben is központi hibáról tájékoztatta az előfizetőit, amely miatt akadozott az PTV és a Telekom Tv szolgáltatása.

A szolgáltató a Marokkóban bekövetkezett természeti katasztrófára való tekintettel jóváírás teljesítését vállalta az előfizetők részére.

A Yettel oldalán legtöbben a szolgáltatáscsomagok részleteiről érdeklődtek. A szolgáltató a tárgyhónapban egy nyereményjátékot indított, amely igen népszerű volt, közel húszezer hozzászólást generált.

A Vodafone közösségi felületén sokan érdeklődtek egy újonnan megjelenő mobilkészülék elérhetőségével kapcsolatban. A hónapban több nyereményjáték indult, amelyeknél gyakori volt a háromezret meghaladó hozzászólás.

A DIGI felületén jellemzően – a múlt hónaphoz hasonlóan – a szolgáltatás nem megfelelő minőségét, az internet- és a televíziószolgáltatás kimaradását sérelmezték az előfizetők, ezen felül a számlák érkezésének késedelmét és a csatornakiosztás változásait.