Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. október

Közzétéve: 2023. november 6.

Októberben 46 panasz érkezett a biztosi hivatalhoz, ebből 45 hírközlési tárgyban.

A beadványok fele a Vodafone-nal szemben érkezett, a szolgáltatót érintette a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 67 százaléka. Egy panasznak volt tárgya a média.

A Telekommal, a Yettel-lel, a DIGI-vel és kisebb szolgáltatókkal (pl. Antenna Hungária) szemben is érkeztek panaszok.

A beadványok javarészt a szolgáltatók számlázását és a szerződések megszüntetésével kapcsolatos magatartását kifogásolták.

Több panaszos sérelmezte a túlfizetés visszautalásának késedelmét, elmaradását.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt panaszügyek 67%-ában nyújtottak kompenzációt a panaszosoknak, főképp jóváírás formájában, de a méltányos intézkedésként sor került megalapozottan kiszámlázott bekötési és kiszállási díjak jóváírására, szerződések megszüntetésére, extra kedvezmény biztosítására.

A Magyar Telekom egyik előfizetője a mobiltelefon szolgáltatás minőségét, a hálózati lefedettség hiányát sérelmezte.  A szolgáltató – a panaszos felvetésére – 25 ezer forintos jóváírást ajánlott fel, ha a jelerősítőt megvásárolja és annak számlamásolatát eljuttatja részére.

Egy ügyben a panaszos mobiltelefonszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződést kötött és számhordozást kezdeményezett a Vodafone-nál. Habár a számhordozás nem valósult meg, a szolgáltató mégis számlákat bocsátott ki a részére. A Biztos megkeresésére a szolgáltató a panasznak helyt adott és a közel 140 ezer forint összegű tartozástól eltekintett.

Egy panaszos a Yettelnél előfizetett az ún. OtthonNet szolgáltatásra, amely fél évig díjmentes volt és jogkövetkezmények nélkül felmondható. A szolgáltatás alacsony minősége miatt fél év után fel kívánta mondani a szerződést, de az ügyintézési folyamat miatt kicsúszott a határidőből, így kötbért számláztak részére.

A szolgáltató álláspontja szerint a panaszügy vonatkozásában részéről mulasztás vagy hiba nem történt, azonban a biztosi megkeresésre 180 ezer forint összegű jóváírást nyújtott a panaszosnak és további 27 ezer forint összegű jóváírás nyújtását vállalta arra az esetre nézve, ha a panaszos időben leadja a szolgáltatás igénybe vételéhez használt eszközt.

A tárgyhónapban több beadványban előfizetői szerződések halálesetek miatt történő megszüntetését, a fennálló túlfizetések visszatérítését kérték a közeli hozzátartozók. Az ilyen ügyeket a szolgáltatók kiemelt méltányossággal kezelték.

Októberben egy média tárgyú panasz érkezett a biztosi hivatalba. A panaszos egy kereskedelmi médiaszolgáltató egyik televíziós műsorszámának homoszexuális tartalmát és vetítésének délelőtti időpontját kifogásolta.

Mivel a panasz nem tartozott a Biztos hatáskörébe, egyeztetési eljárásra nem került sor, a panaszos tájékoztatást kapott a vonatkozó jogi háttérről, a Hatósághoz történő bejelentés lehetőségről.

A biztosi hivatal „Jelzések, észrevételek” felületére októberben három érdemi jelzés érkezett.

A Vodafone-nal kapcsolatban a feltöltőkártyás előfizetéssel kapcsolatos adategyeztetési eljárást, illetve a mobilinternet szolgáltatás nem megfelelő minőségét sérelmezték.

A Magyar Telekom-ot érintő üzenet az elévülési idővel kapcsolatos kérdés volt.

A nagyobb hírközlési szolgáltatók hivatalos Facebook profilján a korábbi hónapokhoz hasonló témákban születtek előfizetői bejegyzések, ezek a szolgáltatások minőségét, szolgáltatáscsomagok részleteit, a díjemeléseket, illetve az online felületek működését érintették.

Két szolgáltató az Izraelben zajló eseményekre való tekintettel az alábbi tájékoztatást tette közzé a felületén.

A Telekom vállalta, hogy 2023. október 6. és 31. között az érintett országban tartózkodó havidíjas ügyfelei roaming díját teljes mértékben jóváírja. A feltöltőkártyás ügyfelek számára a roaming díjat egyszeri, 10.000 forintos egyenleg feltöltéssel kompenzálja.

A Vodafone a havidíjas előfizetések körében 2023. október 7. és 31. között a roaming díjak jóváírását, a feltöltőkártyás ügyfelek esetében pedig utólagos jóváírást vállalt.

Az ingyenes roaming a 4iG csoporthoz tartozó DIGI ügyfeleire is vonatkozik.