Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. november

Közzétéve: 2023. december 4.

A biztosi hivatalhoz novemberben 36 hírközlési tárgyú panasz érkezett. A beadványok közel 90%-a a Vodafone-nal szemben érkezett, a szolgáltatót érintette a tárgyhónapban lezárt ügyek 64 százaléka. A Telekommal, a DIGI-vel és egy kisebb szolgáltatóval, a Microwave Kft.-vel szemben is érkeztek panaszok.

A beadványok döntően a szolgáltatás minőségét, a nem megfelelő számlázást, szerződés-megszüntetéssel kapcsolatos intézkedést kifogásolták, illetve a szolgáltatás létesítésének elmaradását sérelmezték.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt eljárások 64%-ában nyújtottak anyagi kompenzációt a panaszosoknak, főképp jóváírás formájában, de méltányos intézkedésként alappal kiszámlázott kötbér jóváírására, szerződés visszamenőleges megszüntetésre is sor került.

A Yettel egyik előfizetőjének hívószámát vélhetően banki csaláshoz használták. Több alkalommal tett bejelentést a szolgáltató felé amiatt, hogy számára ismeretlen hívószámokról hívják azzal, hogy korábban ő kereste őket, illetve üzenetet küldött nekik. A szolgáltató szerint részéről biztonsági mulasztás nem történt, rendőrségi feljelentés megtételét javasolta.

Egy panaszos azt sérelmezte a DIGI Kft.-vel szemben, hogy bár hívószámának elhordozásával megszűnt az előfizetői szerződése, a szolgáltató továbbra is kiszámlázta a havi előfizetési díjat. A szolgáltató szerint erre egy egyedi hiba miatt került sor. A számlázást leállította, az alaptalanul kiszámlázott díjak összegét jóváírta, továbbá méltányosságból 10.000 Ft összegű kompenzációt biztosított a panaszosnak.

Novemberben több olyan eljárás került lezárásra, amelyekben a panaszosok azt sérelmezték, hogy a Vodafone a hűségidő alatt egyoldalúan szerződést módosított és díjat emelt.

A Biztos megkeresésére a szolgáltató úgy nyilatkozott, hogy a (Vodafone lakossági sávos és Vodafone ONE elnevezésű), korábban visszavonásig érvényesen kínált kedvezményeket üzleti döntés alapján szüntette meg, amely nem minősül szerződésmódosításnak, így felmondási jogot sem keletkeztet.

Az egyik esetben a szolgáltató részéről eljárt munkatárs hiányos tájékoztatást adott, azért a szolgáltató méltányosságból jóváírta a hűségidő alatt járó kedvezmények teljes összegét.

A biztosi hivatal „Jelzések, észrevételek” felületére novemberben négy érdemi jelzés érkezett, amelyek közül három esetben az érintett szolgáltató nem került megnevezésre. Az egyik üzenetküldő az előfizetői szerződését nem tudta megszüntetni, egy másik azt sérelmezte, hogy a csekket rendszeresen késve kapja meg. A harmadik jelzés sérelmezte, hogy annak ellenére kapott fizetési felszólítást, hogy a számlát határidőben kiegyenlítette.

A negyedik jelzés a Vodafone-nal szemben azt kifogásolta, hogy a megrendelt otthoni szolgáltatásokat nem tudta kiépíteni.

A nagyobb hírközlési szolgáltatók hivatalos Facebook profilján a korábbi hónapok témájához hasonló tárgyban születtek előfizetői bejegyzések, ezek a televízió- és internetszolgáltatások minőségét, az ügyfélszolgálatok működését sérelmezték.

A Telekom felületén több bejegyzés jelent meg a szolgáltató novemberben elindult családokat segítő Hello Szülő platformjáról, ahol a szolgáltató számos cikket, interjút, podcast adást és videós tartalmat kínál.

A Vodafone közösségi felületére tájékoztatás került ki a szolgáltató alapítványa által a Digitális Iskola Program keretében 2020-ban elindított e-learning alapú ingyenes e-skola.hu képzési platformról, a pedagógusoknak, szülőknek és fiataloknak szóló képzésekről. Októberben elindult a gyermekeknek szánt oktatási modul, a MédiaGuru.

A nagyobb kereskedelmi, illetve a közszolgálati médiaszolgáltatók többszázezres követői táborral rendelkező hivatalos Facebook profiljainak felületén naponta megjelenő több tucat bejegyzés leginkább a saját honlapok tartalmát és műsorszámait népszerűsíti.

A rádiós műsorszolgáltatók bejegyzései döntően élő adások meghallgatására, visszahallgathatóságára vonatkoztak. Az, hogy egy rádió 2023. október 1-jétől kizárólag magyar zenéket sugároz, igencsak megosztotta a hozzászólókat.

A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások profilja az aktuálisan futó, illetve a hamarosan elérhető műsorszámokat „hirdeti”. Az egyik szolgáltató felületén található nézői hozzászólások legtöbbször azt kifogásolták, hogy a műsorszámok többsége nem szinkronizált.