Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2023. december

Közzétéve: 2024. január 4.

A biztosi hivatalhoz decemberben 34 panasz érkezett hírközlési tárgyban, ezek fele  a Vodafone-t érintette, a többi a Telekom, a Yettel, a DIGI és az Antenna Hungária magatartását kifogásolta. A beadványok jellemzően az internet- és televíziószolgáltatás minőségét, a nem megfelelő számlázást és az ügyfélszolgálatok működését sérelmezték.

A szolgáltatók a tárgyhónapban lezárt eljárások 50%-ában nyújtottak anyagi kompenzációt a panaszosoknak, jórészt jóváírás formájában. Emellett méltányos intézkedés keretében sor került korábban megszüntetett szolgáltatás ismételt bekötésére, szerződés visszamenőleges megszüntetésére.

Egy Vodafone előfizető mobiltelefon-szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződése mellé egy újabb került megkötésre – a szolgáltató információja szerint az előfizetői adatokkal történt visszaélés során. A panaszos emiatt feljelentést tett és nyilatkozott a szolgáltató felé.  Sérelmezte, hogy a további szerződés díjait is kiterhelte a szolgáltató.

A panasz megalapozott volt, így a csalárd módon kötött szerződést a szolgáltató jogkövetkezmények nélkül megszüntette és jóváírást biztosított a panaszosnak.

Decemberben több olyan eljárás került lezárásra, amelyekben a panaszosok azt sérelmezték, hogy a Vodafone a hűségidő alatt egyoldalúan szerződést módosított és díjat emelt.

A Biztos megkeresésére a szolgáltató úgy nyilatkozott, hogy a korábban – visszavonásig érvényesen nyújtani vállalt (Vodafone lakossági sávos és Vodafone ONE) kedvezményeket üzleti döntés alapján szüntette meg, amely nem minősül szerződésmódosításnak, így felmondási jogot sem keletkeztet.

A szolgáltató méltányosságból jóváírást biztosított, illetve tájékoztatást adott az aktuális akciókról, kedvezményekről.

A biztosi hivatalhoz decemberben 3 média tárgyú panasz érkezett, melyek tárgyában a biztosi hatáskör korlátai miatt nem indult eljárás.

A biztosi hivatal „Jelzések, észrevételek” felületére decemberben négy érdemi jelzés érkezett, amelyek közül három a Vodafone-t érintette, a negyedik pedig tárgyát tekintve nem tartozott biztosi hatáskörbe. 

A nagyobb hírközlési szolgáltatók hivatalos Facebook oldalaira a korábbi időszakok tapasztalataival egyező tárgyú előfizetői bejegyzések érkeztek, a televízió- és internetszolgáltatások minőségét, az ügyfélszolgálatok működését sérelmezték.

A Telekom bejegyzésben hívta fel az előfizetők figyelmét arra, hogy a kedvezőtlen időjárási helyzet miatt kiesést tapasztalhatnak a mobil- és a vezetékes szolgáltatásokban.

A Yettel oldalán legtöbben a szolgáltató alkalmazásának működését sérelmezték.

A Vodafone közösségi felületén több nyereményjátékot indított.

A DIGI felületén az előfizetők továbbra is a televízió és az internet szolgáltatás minőségét sérelmezték, illetve az aktuálisan elérhető tévécsatornákról érdeklődtek.

A szolgáltatók az ünnepi időszakban a megszokottnál több akcióval jelentkeztek.

A nagyobb kereskedelmi, illetve a közszolgálati médiaszolgáltatók többszázezres követői táborral rendelkező hivatalos Facebook profilok felületén naponta megjelenő több tucat bejegyzés jellemzően a saját honlapok tartalmát és a műsorszámokat népszerűsíti.

A rádiós műsorszolgáltatók esetében több bejegyzés egy adott műsorszám valamelyik streamingszolgáltatói oldalon történő visszahallgatásának lehetőségére vonatkozott. Az egyik kereskedelmi rádió felületén a kibővült (45 frekvencián történő) vétel lehetőségéről történt tájékoztatás.

A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások profiljai az aktuálisan, illetve a hamarosan elérhető műsorszámokat népszerűsítette, valamint az ünnepekkel kapcsolatos bejegyzéseket tartalmazott.