Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2024. február

Közzétéve: 2024. március 6.

A biztosi hivatalhoz februárban 33 panasz érkezett hírközlési tárgyban, melyeknek 36%-a  a Vodafone-t érintette, a többi a Telekom, a Yettel, a DIGI és a Netfone Kft. és a Direct One magatartását kifogásolta. A beadványok jellemzően az ügyfélszolgálat működésével kapcsolatban érkeztek. Többen sérelmezték a szolgáltatások csökkent minőségét és a szolgáltatók számlázását.

A szolgáltatók az eljárások több mint felében nyújtottak anyagi kompenzációt a panaszosoknak. A jóváírásokon felül méltányos intézkedésként kötbérmentes szerződés-megszüntetésre, elállási jog biztosítására, valamint megalapozott követeléstől való eltekintésre is sor került.

A tárgyhónapban több panasz sérelmezte a szolgáltatói személyes ügyfélszolgálatok működését.

Egy panaszos kifogásolta, hogy a Yettel ügyintézőjének javaslatára a korábbi feltöltőkártyás előfizetését – készülékvásárlással egyidejűleg – „számlás” előfizetésre váltotta. Másnap a vásárlás helyszínén kérte a készülék visszavételét és a szerződés megszüntetését, amelyet a szolgáltató elutasított. Nyilatkozata szerint a személyesen történő szerződéskötés esetén a vásárlót nem illeti meg elállási jog, függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el a szerződéskötés óta, illetve, hogy a készüléket használatba vette-e. Ugyanakkor a szolgáltató méltányosságból lehetőséget biztosított a panaszosnak kártyás előfizetésre történő visszaváltására, valamint a készülékvásárlástól való elállásra.

A panaszos mobiltelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződésének hűségideje lejárt, amikor a Telekom személyes ügyfélszolgálatán felmondta azt. Sérelmezte, hogy a felmondásról nem kapott írásos igazolást, továbbá, hogy a szolgáltató továbbra is kiszámlázta a szolgáltatás havi díjait. Itt is arra történt hivatkozás, hogy a személyes ügyfélszolgálaton hang- és kép rögzítés nem történik, így az ott elhangzottakat nem lehet utólag rekonstruálni, csupán az elkészült dokumentumok alapján van lehetőség a panasz kivizsgálására. A szolgáltató egyedi elbírálás alapján jóváírást biztosított a panaszosnak.

A biztosi hivatal „Jelzések, észrevételek” felületére több érdemi jelzés érkezett, ebből kettő a Vodafone-t, egy a Telekomot érintette, további egy pedig internetes vásárlásra vonatkozott.

A nagyobb hírközlési szolgáltatók hivatalos Facebook oldalain eszközölt bejegyzések továbbra is a televízió- és internetszolgáltatások, illetve a szolgáltatói applikációk és eszközök nem megfelelő működését, valamint az inflációkövető díjkorrekciót sérelmezték.

A Telekom felületén sokan felhívták a figyelmet egy olyan csalási módszerre, amellyel az elkövetők telefonszámokat meghamisítva hívnak fel gyanútlan előfizetőket és adatokat próbálnak megszerezni tőlük. A jelenség globális, nem csak a Telekomot érinti.

A csalók gyakorlatilag bármilyen telefonszámot meg tudnak hamisítani.

Az előfizetők bejelentését a szolgáltató vállalatbiztonsági központja dolgozza fel; munkatársai ideiglenes védelmi tiltást állítanak be a meghamisított számra, amely megakadályozza azt, hogy újabb csaló hívásokat indítsanak a szolgáltatóhoz tartozó hívószámmal.

A nagyobb kereskedelmi, illetve a közszolgálati audiovizuális médiaszolgáltatók hivatalos Facebook profilján a naponta megjelenő több tucat bejegyzés jellemzően a saját honlaptartalmat és a műsorszámokat népszerűsítette.

Az egyik kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató bejegyzéseinek nagyrésze a népszerű reggeli műsornak a hallgatók szavazatai alapján megválasztott új műsorvezetőjével voltak kapcsolatosak. Megosztott a hallgatók körében az új műsorvezető fogadtatása, de összességében több volt a pozitív visszajelzés.

Az egyik lekérhető audiovizuális médiaszolgáltató a korábbiakhoz képest aktívabbnak mutatkozott a felületen: a hozzászólásokra jóval több esetben reagált, válaszolt, mint korábban.