Egyeztetés a médiaszolgáltatókkal és szakmai szervezeteikkel a 2023. évi tapasztalatokról

Közzétéve: 2024. április 2.

A Biztos az előző évek gyakorlatának megfelelően idén is tájékoztatást kért a nagyobb médiaszolgáltatóktól és szakmai szervezeteiktől az előző év folyamán hozzájuk intézett megkeresésekről, jelzésekről, észrevételekről, kérésekről, a tapasztalatokról és tendenciákról.

I. A médiaszolgáltatókat, illetve a reklámszakmát képviselő szervezetek tapasztalatai

A Magyar Lapkiadók Egyesülete, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete és az Önszabályozó Reklám Testület osztotta meg a Biztossal tapasztalatait.

A szakmai szervezetekhez több panasz érkezett anonim módon, mert a panaszosok nem járultak hozzá személyes adataik megjelöléséhez. A társszabályozás keretében az NMHH-n keresztül is érkezett néhány bejelentés a szervezetekhez.

A szervezetek kiemelték, hogy tagjaik a szakmai etikai kódexek alapelvei mentén, az érintettek méltányos érdekeire kiemelt figyelemmel nyújtottak tájékoztatást a közönség számára jelentőséggel bíró eseményekről.

A tragikus eseményekről szóló tudósítások körében a biztosi ajánlásra korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően adtak tájékoztatást a lelki elsősegély telefonszolgálatok, egészségügyi szakemberek és más segítő helyek elérhetőségéről. Egy esetben jelezték, hogy az öngyilkosság kommunikációja tárgyában közzétett biztosi ajánlásba ütközött egy online portálon megjelent tudósítás, de szakmai jelzésre az érintettek módosították a tartalmat.

A reklámszakma területén a panaszeljárások során az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a tavalyi évben sem indult márkabiztonságot érintő vizsgálat. Az ún. fekete hírek és egyéb érzékeny témák környezetében történő reklámelhelyezést sem érintette panasz. Az adott médiakörnyezetben történő automatizált reklám-elhelyezés (programmatic) és az influencer marketing terén sokszor nem a márkaimázs szempontjain volt a fókusz, hanem a számok (nézettség, követők, like) játszottak elsődleges szerepet és ez túlzottan figyelemfelhívó címek támogatásához vezethetett.

Ágazati tanulmány készült a mesterséges intelligenciának a tartalom-előállításban történő használatával, ennek előnyeivel, illetve hátrányaival kapcsolatos tartalomszolgáltatói vélemények felmérése céljából, hamarosan publikálásra kerül.

Az NMHH támogatásával, a mesterséges intelligencia segítségével vizsgálat tárgya volt a gyermekeknek a közösségi média felületek influenszer tartalmaiban történő megjelenítéséről.

Az önszabályozás kiemelt szerepet szánt az oktatásnak, a képzések keretében külön foglalkozott a márkabiztonság, az etikus reklámozás szempontjaival.

A szervezetek tagjaihoz intézett megkeresések bő harmadát riportkérelmek, szerkesztőségi elérhetőségek közlésére vonatkozó kérések tették ki. Az észrevételek kisebb mértékben műsorokat, azok tartalmát, illetve szereplőit, a kezdési időpontot, továbbá a sorozatokkal kapcsolatos részleteket érintette. Kis számban érkeztek megkeresések a műsorvezetőkkel, a casting műsorok élő adásaira történő jegyvásárlással, emellett a reklámokkal kapcsolatosan.

A szervezetek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal együttműködő partnerként 2023. év elején megújították Társszabályozási Magatartási Kódexüket.

II. Televíziózás, rádiózás, közösségi felületek

A közönségszolgálatokhoz olykor nagy, esetenként több ezres számban érkeztek észrevételek, kérdések, javaslatok, mindez döntően telefonon és mind gyakrabban elektronikus levélben.

Általánosságban a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások műsorstruktúrájával, a műsorfolyammal, egyes műsorokkal, azok tartalmával, aktuális témájával, a csatornák illetve a műsorok arculatával kapcsolatban érkeztek észrevételek.

Kedvező fogadtatást kaptak a családi műsorok, a tudományos magazinok, a beszélgetések és a vetélkedők. A nézők hálásak voltak az erőszakmentes filmekért- és gyermekműsorokért, sorozatokért, a felújított régi magyar filmekért, és örömmel fogadták a régi futballmérkőzések levetítését. Sokan dicsérték a reklámmentes műsorokat, értékelték az országos jelentőségű sport- és, ünnepi események élő közvetítését.

A műsorok változásával, új műsorok bevezetésével alapvetően pozitív jelzések érkeztek.

Sokan fejezték ki csatornák iránti elköteleződésüket.

Gyakori volt az érdeklődés sorozatok, telenovellák folytatása iránt, hiányolták a korábbi évadok ismétlését. Folyamatos az érdeklődés a délutáni és esti sorozatokról, azok folytatásáról, a következő évad vetítéséről, a saját gyártású sikersorozatok ismétléséről. Sokan korábban kedvelt, archív műsorokat, riportokat szerettek volna újra látni.

Többen kérték a késői időpontban vetített színházi- és koncert közvetítések délelőtti ismétlését. Erős igény mutatkozott arra, hogy a különböző csatornákon a hasonló stílusú filmek eltérő időpontban kerüljenek adásba.

Sokan érdeklődtek a nézők bevonásával készülő produkciók, illetve a tehetségkutató és más műsorok felvételén, továbbá a castingokon való részvételről, az adásokra történő jegyvásárlásról, a műsorokba játékosnak jelentkezés feltételeiről. Továbbra is sokan kérték szerkesztőségek, magazinműsorokban szereplő riportalanyok nevét, elérhetőségét.

Gyakori volt a műsorvezetőkkel, a műsorokban szereplőkkel, illetve vetélkedők nyertesekre vagy a műsorból kiesőkkel kapcsolatos szimpátia, illetve antipátia kifejezése, a velük kapcsolatos érdeklődés. Többen kritizálták a műsorvezetők megjelenését, fájlalták kedvelt műsorvezetők távozását és műsorvezetői, szerkesztőségi elérhetőségek felől érdeklődtek.

Az adásokat követő megkeresések a produkciókhoz kapcsolódó relikviák megszerzésére, a forgatási helyszín bejárására, a műsorvezetőkkel való kapcsolatfelvétel lehetőségére irányultak. Sokan tettek fel a műsorok rögzítésére, visszanézhetőségére vonatkozó kérdést, mások a műsortartalmak részletesebb közlését, a műsorelőzetesek és sugárzási időpontok részletesebb megjelenését kérték.

A műsor- és témajavaslatok körében a hír- és politikai tájékoztató, valamint az infotainment és szórakoztató műsorszámhoz érkezett sok javaslat, témafelvetés. Sok témajavaslat érkezett az aktuális hír- és közéleti műsorokhoz, itt a megkeresések jó része riportkérelem volt. A közéleti magazinok, egyes interaktív és reality típusú műsorok aktuális témái tekintetében rendszeresen érkezett akár személyes történetekkel összefüggő témajavaslat, segítségnyújtás felajánlása.

Többen tettek a műsorváltozások miatt reklamációt. Rendszeresen érte kritika a nemzetközi sportesemények kódolását. Mind a lineáris, mind a lekérhető médiaszolgáltatások elérhetőségével, az adások terjesztésével kapcsolatban számos műszaki észrevétel, hibajelentés érkezett.

Sokan észleltek hibákat, elírásokat, megjegyzéssel illették az automatikus feliratozást, a feliratok gyenge olvashatóságát.

Többen sérelmezték a reklámok mennyiségét és zavaró hangerejét – ugyanakkor a reklámozott termék elérhetőségével kapcsolatban is érdeklődtek. Túl hangosnak találták a műsorokban a beszélgetések, riportok alá játszott zenéket is. Nyelvhelyességi és beszédtechnikai hibákra, helytelen mondatszerkesztésre, idegen szavak indokolatlan használatára hivatkoztak jó páran, még a narrátori beszédtechnikát is érte kifogás. Sérelmezték, ha egy tartalom nem került fel a honlapra a megszokott időben. A teletext oldalak frissítésével kapcsolatosan is érkezett panasz. A műsorvétel körében rossz kép- és hangminőségre, az adás akadozására, zavaró hangcsúszásra történt hivatkozás.

Az észrevételek egy része a csatornák online streaming platformjai tekintetében a legtöbb kérdés a hozzáféréssel és a működéssel (regisztráció, előfizetés, keresett tartalom) volt kapcsolatos.

A közösségi média (Facebook, Instagram, YouTube) felületeken közzétett posztokat sokan kedvelik, kevesebben tesznek hozzászólást. A platformok hivatalos oldalaira jellemzően műsorokkal, műsorváltozással kapcsolatos észrevételek, kritikák, témajavaslatok, helyesbítési kérések érkeztek. Számos információkérés volt népszerű műsorokkal, videótartalmakkal, műsorvezetőkkel, illetve az aktuális tartalmakkal (pl. műsorok kezdési időpontja) kapcsolatosan. A minőséget és sokszínűséget dicsérő kommentek mellett konstruktív kritikák, kifogások, vélemények is megjelentek. A megosztott tartalmak sok esetben eredményeztek interakciót. Több nehezen értelmezhető üzenet érkezett, a hangnem nyelvezete olykor durva, kissé nyerse volt.

A rádiózás körében népszerűek a tájékoztató és szolgáltató tartalmak, a kulturális témájú műsorok, a rádiójátékok. A hallgatók értékelik a választékos zenei műsorokat, az informatív összekötő szövegeket, a zenei szakemberek közreműködését, a gyakoribb jazz tartalmakat. Sok megkeresés illette a magazinműsorokat. A hallgatók többször felhívják a figyelmet a nyelvhelyességi hibákra, a nem megfelelő szóhasználatra, hangsúlyozásra. Többen kérték, hogy a riporterek, műsorvezetők adjanak kellő időt a riportalanyoknak mondandójuk kifejezésére.