Panaszok, egyeztetési eljárások a biztosi hivatalban – 2024. március

Közzétéve: 2024. április 4.

A biztosi hivatalhoz márciusban 27 panasz érkezett hírközlési tárgyban, melyeknek 59%-a a Vodafone-t érintette, a többi a Telekom, a DIGI, a Direct One és a Drávanet magatartását kifogásolta. A beadványok javarészt a szolgáltatók számlázásával kapcsolatban érkeztek, e körben a panaszosok sérelmezték a szerződés megszüntetését követő tovább-számlázást, a számlaküldés elmaradását és az érvényesített díjkorrekciót.

A szolgáltatók az eljárások több mint felében nyújtottak anyagi kompenzációt a panaszosoknak. A jóváírásokon felül méltányos intézkedésként sor került kötbérmentes szerződés-megszüntetésre és megalapozott követeléstől való eltekintésre is.

A tárgyhónapban a Magyar Telekom több előfizetője sérelmezte azt, hogy a szolgáltató tévesen értesítette őket arról, hogy telefonkészüléket nyertek.

A Vodafone-nal szemben indult, a tárgyhónapban lezárt eljárások során a szolgáltatói válasziratokban az elhúzódó, sokáig eredménytelen ügyintézések hátterében újra a korábbi rendszerátállás időszakában rendszeresen felhívott „technikai okokra és hibákra” történt hivatkozás. Korábban emiatt a szolgáltatóval több alkalommal személyes egyeztetésre került sor és akkor bízni lehetett abban, hogy ez a hibajelenség a jövőben nem jelentkezik.

Az egyik ügyben a panaszos 2023 áprilisa óta nem kapott számlát a szolgáltatótól, amely úgy nyilatkozott, hogy a számlák kiállításra technikai hiba miatt nem került sor. A hiba elhárításáig türelmet kért és jelentős összegű kompenzációt biztosított a panaszos részére.

Egy másik ügyben a panaszos a szolgáltató internetes felületén szerződését meghosszabbította, egy előrendelési időszakban történő kedvezményes készülékvásárlással egybekötve. A készüléket a kiválasztott szín megváltoztatása miatt nem vette át. Szerződése „módosítás alatt” státuszba került az online felületen, ott ügyintézésre, így új megrendelés leadására sem volt mód. A készülékvásárlás nem volt lehetséges, így nagyobb kedvezménytől esett el. A szolgáltató ennek hátterében technikai okokra hivatkozott. Vállalta, hogy biztosítja a készülékár-kedvezményt a hiba elhárítását követően, emellett a felmerült kellemetlenségek miatt további kompenzációt ajánlott fel.

A biztosi hivatalhoz márciusban egy média tárgyú panasz érkezett, ennek ügyében a biztosi hatáskör korlátai miatt nem indult eljárás.

A biztosi hivatal „Jelzések, észrevételek” felületére több érdemi jelzés érkezett, melyből négy a Netfone Telecomot érintette. Az előfizetők sérelmezték, hogy a szolgáltató 2024. március 1-jétől megemelte a havi előfizetési díjat, jóllehet korábban úgy hirdette a szolgáltatását, hogy az előfizetőt „árgarancia” illeti meg a hűségidő időtartama alatt, tehát akkor nem kerül sor díjemelésre. Hivatkozott arra, hogy a szolgáltatói Általános Szerződési Feltételek szerint meghatározott feltételek mellett az előfizetők értesítésével díjkorrekciót alkalmazhat.

A nagyobb hírközlési szolgáltatók hivatalos Facebook oldalain található bejegyzések a korábbiaknak megfelelően továbbra is az internet- és televízió szolgáltatás minőségét, az applikációk nem megfelelő működését, a csatornakiosztás megváltozását, a hálózatfejlesztés elmaradását sérelmezték.

A Telekom felületén visszatérő téma az ügyfélszolgálat és Vanda, a virtuális asszisztens. Többen kaptak téves értesítést arról, hogy telefonkészüléket nyertek. Akadtak pozitív előfizetői visszajelzések is, néhányan kifejezetten elégedettek voltak a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatával és a folyamatosan elérhető szolgáltatással, annak kitűnő minőségével.

A Vodafone közösségi felületén felhívta előfizetői figyelmét arra, hogy csalók próbálnak a nevével visszaélve személyes- és bankkártya adatok megszerezni.

A nagyobb kereskedelmi, illetve a közszolgálati audiovizuális médiaszolgáltatók hivatalos Facebook profilján a naponta megjelenő több tucat bejegyzés továbbra is a saját honlaptartalmat és a műsorszámokat népszerűsítette.

Az egyik kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató bejegyzéseinek nagy része egy népszerű reggeli műsor hétvégi ismétlésével volt kapcsolatos.

Az egyik lekérhető audiovizuális médiatartalom-szolgáltató felületén egy új film eredeti nyelven bemutatott előzetese alapján többen sérelmezték a szinkron elmaradását, de a szolgáltatói válaszból kitűnően ez nem zárja ki feltétlenül a teljes film szinkronizálását.